Bondebønne egner seg best, av disse sortene, i områder med kaldere vær. Vanskelig å oppnå god nok avling på friland, der det er kort vekstsesong for de bønneartene som er varmekrevende (asparges, brekk, stang, voks- og bønne). Edamame gir ikke årvisse avlinger på friland, trenger en sort som er tilpasset vårt klima. Stangbønne gir god avling pr plante, men krever litt innsats for å klatre. Alle krever tilgang på vann gjennom hele sesongen.

8 sorter på 4 lokaliteter, Østlandet, Agder, Sør-Vestlandet og Nord-Norge. Sådd på svart markdekke. Edamame blir dekket med fiberduk rett etter såing og de første ukene. Nord-Norge hadde fiberduk på hele feltet til 15. juli.

Sådato:
Rogaland: 15.mai
Agder: 16. mai
Øst: 22. mai
Nord-Norge: 13. juni

Type

Sortsnavn

Merknad

sådybde

Antall rader på senga

Så-avstand

Frøfirma som leverte frø

Bondebønne

Buffalo

4-5 cm

2

10

Norgro

Bondebønne

Wietkiem

4-5 cm

2

10

Norgro

Edamame

Mino Palate

3-4 cm

3

10

Norgro

Voksbønne

Dior

3-4 cm

3

8

LOG

Brekkbønne

Sintra

2-3 cm

3

8

Norgro

Aspargesbønne

Stanley

3-4 cm

3

8

LOG

Buskbønne

Maxi

3-4 cm

3

8

Solhatt

Stangbønne

Cobra

Må bindes opp

3-4 cm

4 frø pr staur

80 cm mellom staurpunktene

Solhatt

Spireprosent på 8 forskjellige sorter, 4 lokaliteter

Type

Sortsnavn

antall frø pr rute

Agder

Rogaland

Øst

Nord Norge

Bondebønne

Buffalo

100

92

89

25

67

Bondebønne

Wietkiem

100

92

73

30

63

Edamame

Mino Palate

150

67

65

70

11

Voksbønne

Dior

188

79

86

80

41

Brekkbønne

Sintra

188

66

70

85

31

Aspargesbønne

Stanley

188

76

45

90

7

Buskbønne

Maxi

188

74

95

90

53

Stangbønne

Cobra

20

100

80

95

90

Bondebønnene hadde god spiring, bortsett fra hos Øst, der de hadde skadedyr i frøet. Edamame har noe dårlig spiring i alle felt, og spesielt i Nord-Norge. Stangbønne har god spiring i alle felt. Voks-, brekk-, asparges og buskbønne, som krever 12°C, har god spiring i alle felt, bortsett fra i Nord-Norge.

Blomstring

Blomstringstidspunkt

Antall dager fra såing til blomstring

Type

Sortsnavn

Agder

Rogaland

Øst

Nord-Norge

Sådato

16.mai

15.mai

22.mai

12.jun

Bondebønne

Buffalo

21.jun

28.jun

02.jul

29.jul

36-47

Bondebønne

Wietkiem

21.jun

28.jun

30.jun

29.jul

36-47

Edamame

Mino Palate

20.aug

14.aug

Blomstret ikke

Blomstret ikke

Minst 60 dager

Voksbønne

Dior

10.jul

12.jul

23.jul

02.aug

51-62

Brekkbønne

Sintra

07.jul

12.jul

16.jul

29.jul

47-57

Aspargesbønne

Stanley

04.jul

12.jul

16.jul

02.aug

49-57

Buskbønne

Maxi

28.jun

05.jul

10.jul

29.jul

43-50

Stangbønne

Cobra

04.jul

19.jul

16.jul

02.aug

49-64

*registrering1-2 ganger i uka.

Bondebønne har raskest blomstring (minst 35 dager) buskbønne bruke noe lengre tid (ca. 45 dager), mens stang-, Asparges- og brekkbønne blomstrer etter ca. 50 dager. Voksbønne bruker ca. 55 dager. Mens Edamame blomstret etter 60 dager i de raskeste feltene, men det ble ikke noen massiv blomstring og i Øst og Nord-Norge kom ikke den i blomst i det hele tatt.

Høste periode:

Agder: 2.8-28.8, 1-5 høstinger, det var behov for ukentlig høsting av de 5 av sortene

Øst: 25.8-30.8, 1-2 høstinger

Nord-Norge: 4.9, 1 høsting

Mindre skolmer i Nord-Norge enn i Agder. Kan skyldes at det var kun en høsting i Nord-Norge og at de ikke var helt ferdig utvikla da.

Bilde12
Bilde13 Snittvekt per skolme VOM 2023 AG

Buffalo - Bondebønne

 • Storfrøet
 • God spireprosent
 • Ikke så varmekjær
 • Store frodige planter med stor bladmasse.
 • Massivt angrep av sjokoladeflekk i august i alle felt.
 • Best avling av bondebønnene i Øst og Nord-Norge

Witkeim – Bondebønne

 • Storfrøa
 • God spiring
 • Ikke så varmekjær
 • Store frodige planter
 • Mindre belger enn Buffalo, men flere belger
 • Massivt angrep av sjokoladeflekk i august i alle felt
 • Best avling av bondebønnene på Agder

Minor Palate - Edamame

 • Det ble lagt på fiberduk etter såing i alle felt. Det var likevel dårleg spiring.
 • Første blomstring ble registrert i Rogaland 2 måneder etter såing, men det ble ikke noe salgbar avling i noen av feltene.
 • I Nord- Norge og Øst kom den ikke i blomst.
 • Frisk og fin plante.
 • Denne sorten er ikke aktuell å ha på friland i Norge.

Dior -Voksbønne

 • Frodig plante
 • Tidlig klar til høsting i Agder, nødvendig å høste hver uke.
 • Best avling av de vanlige bønneartene i Agder.
 • God smak

Sintra -Brekkbønne

 • Litt ujavn spiring
 • Frodig og fin plante
 • God smak

Stanley -Aspargesbønne

 • Dårlig spiring i Nord - Norge og Rogaland.
 • For sein for Nord-Norge
 • Flotte skolmer i Agder
 • Fin sort i Agder og Øst.

Maxi – Brekkbønne

 • Javn og god spiring
 • Tidlig sort
 • En del storknolla råtesopp i basis av planta i slutten av sesongen.

Cabra – Stangbønne – grønn

 • Veldig god spireprosent i alle felt.
 • Satte opp bambuspinner og de klatres sjøl, uten noe behov for hjelp.
 • Frodig plante, som gir mye avling pr plante.
 • Ikke så fine bønne?
 • Lange bønner, enkel å plukke, Står oppreist
 • Fortsatt i god vekst ved siste høsting

Forsøksdata

Feltvert

Finansiert

Gurine og Knut Ove Seland, Grimstad

Lie og Sømme, Sola

Øsaker forsøksgård, Østfold

Solveig og Dag-Idar Nilsen, Målselv

VOM prosjektet