Her er en sjekkliste med viktige punkter som bør tenkes på før slåtten kjøres i gang.

Refleksjon/planlegging

 • Fjorårets slått, hva fungerte, hva fungerte ikke?
 • Analyseresultatene fra fjorårets slått, tørrstoffinnhold, fortørking, energi/NDF, slåttetidspunkt
 • Var det trøbbel med maskiner sist år? Er det noe som kan skje igjen?
 • Var det flaskehalser i høstlinjen?
 • Nok arbeidshjelp sist år? Spør etter tilbakemeldinger fra eventuelt ansatte, og let etter eventuelle forbedringsmuligheter
 • Legg opp en strategi for kjørerunde – hvilke skifter skal slås først osv. Teig til teig vurdering sammen med din lokale NLR-rådgiver?
 • Entreprenør? Meld deg på slik at du kommer langt fram i køen
 • Ulike frøblandinger på ulike skifter?
 • Innmatingshastighet på tårn-/plansilo?
 • Bredspreding/spredning av streng etter slåttemaskina (tørrstoffinnhold) – hvor raskt klarer det å høstes etter spredning?
 • Planlegge høstetidsstrategi, klipping av grasprøver eller teig til teig-vandring før slåtten nærmer seg (avtale en gjennomgang med lokal rådgiver?)
 • Planlegg oppfølging etter slåtten

Kvess stålet før slåtten

 • Ta fram maskinene i god tid før slåtten, smør og prøvekjøre
 • Kjente feil? Ble det foretatt noen provisoriske reparasjoner sist år? Noe som må rettes ytterligere på?
 • Slitedeler. Sjekk utstyr, og også sikre at du har slitedeler liggende hvis det skulle bli akutt behov under slåtten
 • Merk ut store steiner o.l. i enga for å unngå skader på maskina

Kjøp og bestill

 • Kniver til rundballepressa/andre slitasjedeler?
 • Plast?
 • Ensileringsmiddel?
 • Har du en god lagringsplass for rundballelageret?
 • Gjødsel til gjenveksten. Ta en telefon til din lokale NLR-rådgiver om du er i tvil eller det er endringer i planen

Trenger du en sparringspartner, ta kontakt med din lokale grovfôrrådgiver.

Slamaskin Morten BL
Sjekk utstyret i god tid før slåtten. Smør og prøvekjør, trengs det deler? (Foto: Morten B. Livenengen)