Aursdalen foto lars kjetil flesland 1
⋅ Grovfôr

Vegetasjon og beite i Aursdalen

I samband med pågåande diskusjon om beiteressursane i Aursdalen er NLR, ved Lars Kjetil Flesland, beden om å kartleggje beitet i området.
Sør
Gjodsling av biorestfelt var 2021 Hustad
⋅ Grovfôr

Fagrapport gjødslingsforsøk med biorest

I perioden 2020 – 2023 gjennomførte NLR Nordvest i samarbeid med NLR Nord-Norge gjødslingsforsøk i eng der biogjødsel (det utrotna substratet frå biogassreaktoren) produsert på ei substratblanding av storfegjødsel og oppdrettsslam (ei blanding av fôrrestar og feces) frå smoltproduksjon, vart samanlikna med husdyrgjødsel og mineralgjødsel.
Midt
Provepunkt
⋅ Grovfôr

Gjødselplan på 1-2-3-4-5

Å oppdatera gjødselplanen er meir enn å skriva på nytt årstal. Slik gjer me det på 1-2-3-4-5.
Sør
3 sl 2
⋅ Grovfôr

Grovfôrkampen 2023 er avgjort

Frå Vestland deltok Leif Lirhus frå Voss. Han har mjølke- og ammekuproduksjon og areal med hundegrasdominans som tevlingsareal.
Vest
20220831 145055
⋅ Grovfôr

Når får du mest fôreiningar i rundballen?

Me har veid 131 rundball hjå 14 ulike bønder i Buskerud og Telemark. Analysen av talgrunnlaget syner oss at du får flest foreiningar eller kilo tørrstoff i rundballen når grovfôret har om lag 55% tørrstoff (TS). Vert fôret tørrare eller våtare går innhaldet i rundballen ned. Med både auka tørrstoff% og foreiningskonsentrasjon kan du redusere mengda rundballar og plastkostnader med mellom 20-40%.
Østlandet
Foring av villsau 1
⋅ Grovfôr

Fôring av utegangarsau om vinteren

Sjølv om gammalnorsk sau, eller villsau som den ofte blir kalt, er en hardfør og nøysom rase er også den avhengig av tilstrekkelig med fôr for å dekke behovet for energi, protein og mineraler.
Sør
Musegnag rundball
⋅ Grovfôr

Musa ødelegger for store beløp

Enkelte gårdbrukere får ødelagt rundballer og fôrlager av smågnagere. Det er gjerne ikke tilfeldig hvilke bønder som får utfordringer, og vi ser ofte at det er de samme som får store utfordringer år etter år. Andre har derimot flaks og slipper unna, mens atter andre lykkes med å holde smågnagerne borte med relativt enkle tiltak.
512473d3 74a7 4ea2 94f6 a665a2d26d43
⋅ Grovfôr

Gjødsling med biorest til eng

NLR Innlandet har gjennom flere år hatt forsøk med biorest som viser at dette er en verdifull næringskilde til gras.
Innlandet
Foto: Ingvild Melkersen, NLR
⋅ Grovfôr

Gjødselpriser og utsikter

Reduserte gass- og energipriser er nok årsaken til lavere priser på gjødsla igjen nå.
Nord
Forprove foto anders w aune
⋅ Grovfôr

Fôranalyser i gjødslingsplanlegginga

Fleire grasprodusentar tek fôrprøver for å ha kontroll på kva dei puttar i dyra sine, men har du tenkt på at desse prøvane også er nyttig når det skal utarbeidast gjødslingsplan?
Midt
1 2 3 4 ... 64