Attlegg foto turid fitjar
⋅ Etablering

Kort forklart: Fornying av eng

Det er mykje ein må tenkja på i samband med attlegg. Me har samla dette i ein kort artikkel, med lenker til lesestoff for den som vil lesa meir.
NLR Rogaland
Vassarve i blomst Marit
⋅ Grovfôr

Vassarve

Ved gode veksttilhøve er vassarve vanskeleg å bekjempe.
NLR Vest SA
IMG 1658
⋅ Mais

Dyrkingsveileder fôrmais

NLR Viken har i samarbeid med NLR Øst har laget en dyrkingsveileder for fôrmais. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i erfaringer fra dyrking av fôrmais i Vestfold, Østfold og Akershus, og med bakgrunn i faglitteratur fra Sverige og Danmark.
NLR Øst
Samling 20 9 2021 Foto Atle Aronsen
Medlem
⋅ Gras

Slett ikke 'rota til alt vondt'

Røttene er viktige for plantenes vekst og utvikling, uten at vi kanskje tenker over det.
NLR Nord Norge
IMG 1658
⋅ Mais

Dyrkingsveileder fôrmais

NLR Viken i samarbeid med NLR Øst har laget en dyrkingsveileder for fôrmais. Veilederen er skrevet med utgangspunkt i erfaringer fra dyrkings av fôrmais i Vestfold, Østfold og Akershus.
NLR Viken
Fliegl fastgjodselvogn
Medlem
⋅ Grovfôr

Utnytt fastgjødsla optimalt

Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig også å utnytte fastgjødsla optimalt og å kombinere optimalt med mineralgjødsel. Med bra spredeutstyr som sprer små mengder tynt og jevnt, så kan du også ha god nytte av fastgjødsel på eng.
NLR Agder
Honningurt 2
Medlem
⋅ Kulturlandskap

Soner for pollinerende vekster

Det er mulig å søke tilskudd til etablering av soner for pollinerende vekster. NLR Agder har prøvd ut ulike frøblandinger, og det er gjort erfaringer i åkerkulturer. Erfaringene tilsier at tiltaket har vært populært både for bonden og hos allmennheten.
NLR Agder
SLY Utvikling av enga var 2020 skyting timotei
Medlem
⋅ Frøblandinger

Valg av jordbruksfrø til isåing og gjenlegg

Det er et rikholdig sortiment jordbruksfrø i markedet. Det er for de fleste mest aktuelt med ei frøblanding og valg av frø bør skje utfra lokale forhold, dyras behov og kløverandel for å redusere gjødselkostnader.
NLR Agder
1 2 3 4 5 ... 40