Bilde 21 tiltak apne lop
⋅ Hydroteknikk

Nydyrking og vann

Det kan være betydelig erosjon og tap av jord under nydyrking og i de første årene etterpå. Dette kan reduseres med mottiltak helt fra starten av nydyrkingsarbeidet.
Midt
Bilde 24 tiltak apne lop
⋅ Hydroteknikk

Fordrøying eller infiltrasjon av flomvann

Effektiv jordbruksdrift er avhengig av at produksjonsarealene er godt drenert, og at overvann fjernes raskt. Ei bakside av dette er rask og stor flomtopp nedover i bekker og lukka systemer, noen ganger med skader på rør, kummer og innmark som resultat.
Midt
IMAG0275
⋅ Hydroteknikk

Avskjæringsgrøfter og åpne kanaler

Nedbør som har landa på bakken utenfor jordet skal aldri renne inn på jordet. Avskjæringsgrøftene «avskjærer»/ stopper vannet, slik at det hindres i å renne ut på jordet.
Østlandet
Hydroteknikk Audun Grav
⋅ Hydroteknikk

Hovedavløp

Avløp som ikke lenger tar unna flomtoppene, må ofte byttes til nye større rør, men andre og rimeligere tiltak kan også være aktuelle
Midt
Kvikkleireartk A Grav
⋅ Hydroteknikk

Kvikkleire?

NLR Trøndelag oppfordrer alle gårdbrukere som holder til på marin leirgrunn om å sette seg inn i hva kvikkleire er, og hva man skal være oppmerksom på som eier/forvalter av jordeiendom. Dette gjelder særlig de som har planer om bygging, vegbygging, nydyrking, og større overvannsarbeider, men også de som har bekker/elver oppfordres til å følge med om disse graver mye i sider og botn.
Unknown kopi
⋅ Hydroteknikk

Kostnader med grøfting

Fleire faktorar påverker kostnadsbilete ved grøfting, men ein må ikkje glemme dei positive effektane som drenering har på eit areal.
Innlandet
AG grodt drenering per Try sogne apen groft vinter 4
⋅ Hydroteknikk

Drenering

Mye kan gjøres ved godt og jevnlig vedlikehold. Avgrensa problemer kan løses ved punkttiltak eller avskjæringsgrøfter. Men av og til er det behov for å grøfte hele arealet på nytt.
Sør
Kanal
⋅ Hydroteknikk

Drenering - faktaark

Faktaark om ulike sider ved drenering, bl.a. grunnundersøkelser, metoder for legging og hva som er særlig viktig ved gjennomføring.
Nord
1 2 3 4