Fangvekst else villadsen
⋅ Grovfôr

Tester ny dyrkningspraksis

Hva skal til for å kunne ta gode avlinger, og i tillegg gjøre at landbruket kan øke sine økosystemtjenester?
Østlandet
Arsaker til darlig drenering
⋅ Grovfôr

Drenering er lønnsomt

God drenering er en av forutsetningene for god jordkultur. Om en ikke klarer å få vekk overflødig vatn, er det små muligheter for god luftveksling i jorda.
Vest
Microkalktilsetning i husdyrgjødsel
⋅ Gjødsling

Microkalktilsetning i husdyrgjødsel

Har du vurdert tilsetning av finmalt kalk i husdyrgjødsel? Her beskrives fordeler og ulemper basert på blant annet brukerundersøkelser og et småskala vekstforsøk.
Jordprove Foto Karoline Lervag Solberg
⋅ pH

Variabel kalking innen skifte

Tettere og punktfestede jordprøver har blitt noe mer vanlig de siste årene, spesielt på kornjord. Det gir grunnlag for variert tildeling av både næring og kalk innad på skiftet. Men hvor tett slik jordprøvetaking bør være for å være pålitelig kan variere en god del - det har lokalt NLRØ- prosjekt vist oss.
Østlandet
Forsoksfelt Godoya Urea BP
⋅ Gjødsling

Skilnaden mellom urea og ammonium-nitrat

Nitrogen er av avgjerande betydning for plantevekst. Å tilføre nitrogen ved spesifikke utviklingstrinn for plantene, auker avlinga. Både urea og AN (ammonium-nitrat) er vanlege nitrogengjødselslag, men brukarane blir ofte forvirra av skilnaden mellom dei. Vi forklarer skilnaden!
Midt
Naturlig kantsone Osaker 2020
⋅ Jord

Soner for pollinerende insekter

Flere har sådd soner for pollinerende insekter, men vi vil også minne om viktigheten av å skjøtte de naturlige kantsonene på en slik måte, at insektene kan trives. De viktigste tiltakene er å hindre at gjødsel og plantevernmidler kommer på disse kantsonene. Søker man RMP, for slike soner på jordet, er ingen gjødsel eller plantevern også et av vilkårene for å få tilskudd.
Østlandet
Jorddagmeitemark
⋅ Jord

Driftsmetoden for fremtiden

Vi må tenke på hele sammenhengen, fra alt som foregår i jorda, på jorda, over jorda og samfunnet rundt som er knyttet til landbruket.
Østlandet
Harvedemo Inga Holt
⋅ Jord

Miljøkrav i landbruket. Noe nytt og noe godt kjent.

I miljøkravene, som skal gjelde fra 2023, er det noe gammelt nytt, noe helt nytt, og noe som er gjeninnført. Miljøkravet som skaper mest diskusjon er den såkalte 60/40-regelen.
Østlandet
Direktesadd fagartikkel2023
⋅ Jord

Hvordan vurdere etablering i en direktesådd åker?

De fleste av oss er opplært til, og mest kjent med å vurdere etablering av kornet mot svart jord etter jordarbeiding. Tydelige kontraster gir raskt inntrykk av at åkeren er godt etablert.
Østlandet
Nematoder dal AK Berg
⋅ Jordhelse

Nematoder kan gi store skader i korn

Nematoder er små, 1–5 mm lange dyr, ofte kalt rundormer. Det kan være opptil en million i en kvadratmeter jord. Nematoder som er planteparasitter infiserer og kan gjøre stor skade på røttene. Noen er frittlevende andre lever inni plantene. Kornbønder kan tape store penger på skadene. Forskerne mener en ser en økende skade på korn i Norge, på grunn av konsentrert korndyrking.
Østlandet
1 2 3 4 5 ... 11