Finn foredragene fra Kålrot 2018

08.03.2018 (Oppdatert: 27.08.2018) , Gerd Guren

I februar samlet Norsk Landbruksrådgiving 80 personer tilknyttet kålrotproduksjonen i Norge til en todagers fagsamling. Da ble det mulighet til å få med seg et faglig dypdykk for norsk produksjon av kålrot. Her kan du finne alle foredragene som ble holdt.

Lydhørt og konsentrert publikum på Kålrot 2018. Foto: Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag

Norsk Landbruksrådgiving arrangerte fagseminaret Kålrot 2018 14. og 15. februar, og over 80 personer tilknyttet kålrotproduksjonen tok veien til Lillestrøm! Her deltok produsenter fra alle dyrkingsområdene for kålrot i Norge (og også noen fra Sverige) – og det var gode muligheter for å bli kjent med nye kollegaer.

Ugras
Programmet var allsidig, hvor første del omhandlet ulike tema innen plantevern i kålrot. Torgeir Tajet fra NLR Viken poengterte at det er viktig å velge forgrøde med mulighet for kontroll av vanskelige ugras og ga en god innføring av hvilke ugras de ulike ugrasmidlene virker mot. Thomas Holz vektla at det er viktig med ulike dynamiske metoder i ugraskampen, som vekstskifte, falsk såbed, bruk av brennere, radrensing med mer. Firmaet Adigo var tilstede med roboten og forklarte hvor langt de var kommet med utvikling av denne.

Skadedyr
Skadedyra som kan angripe kålrot var også i fokus, og Lars-Arne Høgetveit fra NLR Viken ga en grundig innføring om disse, hvilke temperaturer man kan forvente under ulikt dekkemateriale og i tillegg når på døgnet det er mest aktuelt å ta av dekket for radrensing eller annet arbeid. Bruk av Fencegjerde mot kålrot er et aktuelt tiltak mot kålflue, og Gunn Randi Fossland fra Landbruk Nordvest redegjorde om erfaringene fra bruk på Smøla og i Trøndelag. En svært stor del av kålrotproduksjon i Norge dekkes med ulikt dekkemateriale (bl. a. som tiltak mot kålflue), og Kari Aarekol fra NLR Rogaland informerte om ulike kombinasjoner av dekke.

Gjødsling, kalking og indre kvalitet
Eva Cecilie Gihle fra NLR Innlandet fortalte om de ulike gjødslingselementers innvirkning på vekst av kålrota og hva du skal vurdere ved gjødsling av kålrot, mens Torgeir Tajet ga en innføring i kalking. Kari Aarekol har i flere år arbeidet med registrering av indre kvalitet og smilehull i kålrot fra mange dyrkingsområder i Norge, og viste hvilke utfordringer som finnes. Forsamlingen ønsket at arbeidet med registreringene fortsatte.

Grønnsaksrådgiverne Torgeir Tajet og Eva Cecilie Gihle informerer om gjødsling og kalking Foto: Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag

Informasjon om dyrking av kålrot fra Asbjørn Torp og Petter Aarsland
Asbjørn Torp fra Stange på Hedmark dyrker både økologisk og konvensjonell kålrot. Han forteller at det er et stabilt salg av økologisk kålrot, men det har ikke vært økende siste år. De største utfordringene i økoproduksjonen er tilgang og pris på egnet jord og ugrassituasjonen på økologisk areal. Petter Aarsland produserer kålrot i Eidsberg i Østfold, og fortalte forsamlingen om hvordan han produserer kålrot og hvilke erfaringer og utfordringer han har.

Sorter, honnør til Even Bratberg og fagtur til Skottland
Kålrot er en de få grønnsakskulturene hvor sortsmaterialet er norsk. Under middagen om kvelden fikk Even Bratberg en honnør for sin medvirkning til at det har skjedd utvikling av norsk sortsmateriale, seinest i fjor ble det godkjent en ny sort (Neve) fra materialet videreutviklet fra den nordnorske sorten Vige gjennom dobbel haploidforedling rundt århundreskiftet. Hilde Olsen fra NLR Øst ga under kurset et innblikk i utvikling av sortsmaterialet i kålrot, og refererte også fra en fagtur til Skottland.

Lagring i fokus
Seminarets annen dag var i stor grad viet lagring. Torgeir Tajet informerte om kjøletekniske tema, prosesser i lagervaren og ønskede lagringsforhold for kålrot. Foreløpige resultater fra lagringsprosjektet Optirot innen kålrot ble gjort tilgjengelig av Erlend Indergård, SINTEF (kartlegging av kålrotlagre, kuldemedium, vedlikehold mm), Mette Thomsen fra NIBIO (gjødsling, innlagring, sårheling) og Berit Nordskog (kålrotsjukdommer funnet i Optirot). Jon Olav Forbord informerte om prosjektet: "Utvikling av teknikk for kjølelagring av hagebruksvekstar med dårleg lagringsevne".

Så eller plante kålrot?
I enkelte kålrotdistrikter plantes en svært stor del av kålrotarealet. Arne Gillund fra NORGRO ga en fremstilling om fordeler og ulemper ved å så eller plante kålrot. I tillegg ble det en god erfaringsutveksling med praktikere når Gillund gikk gjennom temaet oppal av kålrot, og han redegjorde også for frøkvalitet og spiring.

Arne Gillund i aksjon med frø – frøkvalitet – oppal -  såing kontra planting av kålrot. Foto: Tonje Aspeslåen, NLR Trøndelag

Her kan du se ulike innleggene som ble holdt på Kålrot 2018

Ugraskamp i kålrot - Torgeir Tajet, NLR Viken

Falsk såbed og mekanisk ugraskamp i kålrot - Thomas Holz, NLR Østafjells

Skadedyr i kålrot, temperaturer under dekke, når ta av dekket -  Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken

Bruk av dekkemateriale - Kari Aarekol, NLR Rogaland

Bruk av Fence i produksjon av kålrot - Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest

Gjødsling av kålrot - Eva Cecilie Gihle, NLR Innlandet

Kalking mot klumprot - Torgeir Tajet, NLR Viken

Indre kvalitet i kålrot - Kari Aarekol, NLR Rogaland

Erfaring fra fagtur til Skottland - Hilde Olsen, NLR Øst

Sorter i kålrot - Hilde Olsen, NLR Øst

Lagring av kålrot - Torgeir Tajet, NLR Viken

Nytt lagerprosjekt i gang i Trøndelag - Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

Frøkvalitet og spiring, fordeler og ulemper ved planting og såing, oppal - Arne Gillund, NORGRO

Dyrking av økologisk kålrot - Asbjørn Torp, produsent

Foreløpige resultater fra Optirot-prosjektet:

Lagersjukdommer funnet i prosjektet og andre sjukdommer i kålrot - Berit Nordskog, NIBIO

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.