Biogassanlegg foto Svein Ivar Anestad
⋅ Fornybar energi

Biogassproduksjon på gården - den nye oljen?

Økte energipriser har økt interessen for biogass. Inntil nylig krevde anlegg for produksjon av biogass store volum av husdyrmøkk eller annet avfall. Nå kommer det mindre, rimeligere gårdsanlegg som kan gjøre biogassanlegg aktuelt for flere.
Østlandet
Solceller gardsbruk
⋅ Klima

Lønnsomhet i solceller

Etter snart et år med historisk høye strømpriser har interessen for solceller tatt av. Lite tyder på at vi skal tilbake til 10-30 øre i strømpris i sommerhalvåret. Solcelleanlegg bør derfor bli mer lønnsomme enn de har vært. Nå lønner det seg å produsere overskudd for salg til spotpris, noe det ikke har gjort tidligere.
Østlandet
Klimakampanje herobilde
⋅ Klima

Klimakalkulatoren – Et virkemiddel for å nå målene!

Klimakalkulatoren er et verktøy for bonden og oss rådgivere for å få oversikt over utslipp. Men det er viktig å huske på at målet ikke er å bruke klimakalkulatoren - målet er å redusere utslippa. Klimakalkulatoren kan være et godt verktøy og et virkemiddel for å vise oss hvor vi kan bli bedre.
Østlandet
Shutterstock 596515157

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
Lam 1
⋅ Klima

Klima og lamming på timeplanen

Lamminga står for døra, og fokuset hjå sauebonden rettar seg absolutt i den retning no i desse dagar, det betyr likevel ikkje at sauebonden ikkje kan ha fleire tankar i hovudet samstundes.
Vest
Klima grupperad
⋅ Klima

Diskuterer seg fram til klimatiltak på gården

Diskusjon og sammenligning av klimagassutslipp har vist seg å være en effektiv måte å finne tiltak for å optimalisere drifta. Denne våren har NLR Trøndelag bistått flere grupper gårdbrukerne i deres diskusjoner og utforming av individuelle klimahandlingsplaner
Midt
1 2 3 4 5 ... 8