Sortprøving av vårhvete

Prøving av vårhvetesorter på Østlandet

Vårhvetesorter for økologisk dyrking

Dyrkingsegenskaper for vårhvetesorter 2020

Markedsandeler for vårhvetesortene 2010-2020

Sortsomtale hentet fra Graminor:

Bjarne

Demonstrant

Krabat

Mirakel

Rabagast

Zebra