Honningurt Blomsterstriper AG 2021
⋅ Kulturlandskap

Unngå kveke ved såing av blomsterstriper

Stand nr. 70 var en frøblanding som spirte fort og jevnt, iblandet solsikke ble det et godt blikkfang, dette er viktig siden ugraset fort kan ta overhånd.
Sør
Ekstra bilde blomstereng
⋅ Kulturlandskap

Frøboka

Handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng.
Midt
Solblom naer
⋅ Kulturlandskap

Mister vi solblommen?

Antall forekomster med solblom minker årlig, så her er noen tips for å ta vare på den.
Midt
20210818 151208 001
⋅ Grovfôr

Eventyr i Trollheimen

Setring på setre uten vei er en døende kultur i Norge, men flere steder holdes den både levende og bidrar til småskala produksjon av eksklusive produkt Jelsetra og Grindal gårdsysteri er et godt eksempel på dette.
Midt
Beitebenedikte
⋅ Grovfôr

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst har jobbet med et utmarksbeiteprosjekt med navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite». Prosjektet er nå avsluttet.
Østlandet
IMG 7118
⋅ Korn

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig

Fangvekster og blomsterstriper på vendeteig er en praktisk løsning som gir stor miljøgevinst, spesielt i potet- og grønnsaksproduksjonene. Her kan vi slå flere fluer i en smekk.
Innlandet
Fagforum Potet
Erosjon i drag foto Unni R
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
Østlandet
KHN var sau lam
⋅ Kulturlandskap

Stell av beite

Beite er en svært viktig ressurs i husdyrproduksjonen. Med godt stell av beite kan man oppnå en svært god tilvekst på lam og kalver, samt opprettholde god melkeproduksjon hos mordyra.
No fence 1 IBS
⋅ Kulturlandskap

Gjerdefri beiting – Nofence

Siden i fjor har norske geiter beita gjerdefritt på flere gårder, og det er i gang uttesting på sau og storfe. Nofence er en norsk oppfinnelse som gjør det enklere å bruke utmarka til beite.
Sør
Stanknarrevokssopp
⋅ Grovfôr

Ta vare på naturbeitemarkene

Naturbeitemarkene i Norge er regnet som truet naturtype som er verdt å ta vare på som beiteareal videre også.
Midt
1 2 3 4