Veiledere for registrering av matsvinn i grøntproduksjonen

19.01.2020 (Oppdatert: 03.07.2020)

Fra 2020 skal jordbruksforetak i grøntsektoren registrere og rapportere matsvinn. Det er laget veiledere for hvordan registreringen bør foregå. Veilederne er ikke endelige, men blir justert etter hvert som det gjøres praktiske erfaringer.

Veiledere for registrering av matsvinn i produksjonen av ulike grønnsaker, jordbær, bringebær og epler er nå klare. Sist ut er veileder for blomkål og isbergsalat. (Foto: Gerd Guren)

Plikten til registrering og rapportering gjelder for produsenter av poteter, gulrot, løk, vinterkål, matkålrot, agurk, tomat, isbergsalat, blomkål, jordbær, bringebær og epler. Disse produksjonene representerer tilsammen ca. 95 prosent av produsert mengde og vil representere grøntsektoren i matsvinnsammenheng.

I 2017 ble det inngått en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom fem departementer, heriblant Landbruks- og matdepartementet, og flere bransjeorganisasjoner i matbransjen, heriblant Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Bransjeavtalen satte som mål å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

Det er igangsatt et omfattende arbeid med å kartlegge matsvinnet. Landbruksdirektoratet har hovedansvar for å framstille en samlet statistikk for matsvinn i primærleddet i jordbrukssektoren. Landbruksdirektoratet samarbeider med Statistisk sentralbyrå (SSB) om innsamling av data om matsvinn fra jordbruksforetakene samtidig som SSB gjennomfører sin årlige innhenting av data om areal og salgbar avling (Hagebruksundersøkelsen og Potet- og grovfôrundersøkelsen)

For grøntsektoren har ikke informasjon om matsvinn blitt innhentet og systematisert tidligere, og et nytt system har blitt etablert for dette formålet. For grøntsektoren hentes det inn opplysninger både fra jordbruksforetakene og fra ulike foredlingsanlegg (pakkeri, industri etc.) for å kunne legge frem statistikk over matsvinnet for sektoren.

Første år for måling av matsvinn i grøntsektoren er 2020, og jordbruksforetakene skal rapportere dette første gang i januar/februar 2021.

 

Last ned registreringsskjema (utskriftvennlig)

Last ned registreringsskjema (excel)

 

Definisjon av matsvinn

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

En konsekvens av denne definisjonen er at nyttbare deler av mat produsert for mennesker og som blir dyrefôr, regnes som matsvinn.

Produkter som dyrkes for andre formål enn menneskemat skal ikke inngå i kartleggingen av matsvinn. Dette kan for eksempel være poteter som dyrkes for å bli dyrefôr og gresskar som dyrkes for å bli pyntegresskar. Her er det intensjonen som avgjør om ressursstrømmen skal anses som matsvinn eller ikke.

 

 

Les mer  

Matsvinn i jordbruket (Landbruksdirektoratet)

Nå skal alle produsenter registrere matsvinn (Bondebladet)

Veiledere

Det er laget veiledere for hvordan registreringen av matsvinn bør foregå for de ulike produksjonene. Veilederne er ikke endelige. De blir justert etter hvert som det gjøres praktiske erfaringer.  Send gjerne innspill til info@nlr.no

 

Veilederne foreligger som pdf-filer i A4-format for tosidig utskrift.   

 

Poteter

 

Lagringsgrønnsaker

  • Gulrot
  • Løk
  • Vinterkål
  • Matkålrot

 

Veksthusgrønnsaker 

  • Agurk
  • Tomat

 

Blomkål og isbergsalat 

 

Bær

  • Jordbær
  • Bringebær

 

Epler 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.