Potetsorter til økologisk dyrking bør utnytte vekstsesongen godt, og rekke å få god nok avling før riset visner. De bør spire raskt, dekke godt mot ugras og være sterke mot angrep av skadedyr som teger og sikader, og sykdommer som tørråte og tørrflekksyke.

Tørråte er skadegjøreren som gir størst avlingsnedgang i økologisk produksjon, men sikader/teger, tørrflekksjuke og svartskurv kan også gjøre betydelig skade.

Sorter til økologisk dyrking bør også være robuste i forhold til nærings- og vanntilgang. I tillegg er det stadig økende krav til utseendet av økologiske poteter, og særlig når de omsettes vasket i butikk. Sortene må også lagre godt.

I disse forsøkene testes sorter med ulik tidlighet, med mål om å finne fram til sorter som tilfredsstiller flest mulig av disse egenskapene. Denne artikkelen presenterer utvalgte resultater for avling og kvalitet for de undersøkte sortene.

Artikkelen er publisert i Jord- og Plantekultur 2022, NIBIO BOK 8(2), s. 289-296.