Kjorespor 2
⋅ Faste kjørespor

NLR hjelper deg å legge kjørespor

Hva er det beste kjøremønsteret? Og hvor bør eventuelle faste kjørespor legges? Kombinasjonen av din egen kunnskap, våre råd og et kraftig dataprogram kan gi nyttige resultater.
Midt
NLR
Facebook annonser presisjonslandbruk u lesmer 03
⋅ Mineralgjødsling

Kort innpå om enkel sporfølger

Veien til presisjonsutstyr er kortere enn man ofte skulle tro. Det finnes mange løsninger fra veldig enkelt til det mest avanserte. Prisen på utstyret gjenspeiler ofte hvor avansert det er.
Østlandet
IMG 0308
⋅ Variabel tildeling

Styr gjødseltildelinga

Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak og utnyttelse.
Innlandet
Koordinatfesta jordprover og tildelingsfiler
⋅ Kalking

Koordinatfesta jordprøver og tildelingsfiler

I forbindelse med jordprøvetaking vil me no anbefale å take koordinatfesta jordprøver på større jorder. Før har ein trudd at det er lite variasjon i jorda, men fleire år med koordinatfesting viser at jordtype, pH, fosfor og moldinnhald kan variere mykje på kort avstand. I Agder har me mykje jorder i dalsider og -botnar, med potensielt store variasjonar innad på skiftene.
Jordprove bilen. Foto: Odd Ingebret Paulsen
⋅ Gjødsling

Presisjonskalking - har det noko for seg?

Etter å ha tatt ut posisjonsfesta jordprøvar i fjor, ser me kor mykje pH kan variera inne på eit skifte. Ut i frå dette kan me laga filer for variabel tildeling av kalk.
Sør
Nlr 64260650535
⋅ Faste kjørespor

I samme spor hvert år

Erling Gjessing er ikke i tvil – faste kjørespor tar han rett vei.
Østlandet
NLR
Nere
⋅ Presisjonslandbruk

Ei innføring i presisjonsjordbruk

I NLR satsar me på presisjonsjordbruk. Innad på eit skifte kan det vere store variasjonar i jorda, som gjev ulike vekstvilkår til plantene. Forskjellar i pH kan gjere det unødig å kalke i ein ende av jordet, medan den andre enden aldri kjem opp på riktig pH. Dette kan ein sjå ved å take koordinatfesta jordprøver. Ein tek gjerne litt tettare jordprøver, cirka 6-8 daa per prøve, systematisk, for å få fram variasjonar på skiftet. Ut frå desse kan me lage ei kart over variasjonar på skiftet, og tildele kalk deretter.
1 2 3 4