Skjøtsel av kystlynghei

28.10.2016 (Oppdatert: 07.11.2016) Maud Grøtta

Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype, det vil si at den er et resultat av menneskenes bruk av landskapet gjennom lang tid. Hovedelementene i skjøtsel av denne naturtypen er beiting og brenning.

Røsslyng er den dominerende planten i kystlyngheia. Her fra Lygra i Hordaland. Foto: Mette Feten Graneng

For å holde kystlyngheia i hevd må den skjøttes jevnt og trutt. Beiting på vinteren med utegangersau er viktig i denne skjøtselen.

I artikkelen Skjøtsel av kystlynghei (Økologisk Landbruk 4-2014) kan du lese mer om om kystlynghei og skjøtsel av denne.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.