Høsten 2023 ble bakterie preparatet Turex 50 WG godkjent i Norge til bruk i veksthus, plasttunnel og på friland. Middelet er godkjent både i økologisk og konvensjonell planteproduksjon av blant annet tomat, agurk, paprika, krydderurter, salat og prydplanter i veksthus.

Det er et gammelt middel som har vært godkjent i mange land i flere kulturer. Turex 50 WG reg. nr. 2023.24 inneholder bakterien Bacillus thuringiensis var. Aizawai CG 91.


Best virkning på unge larver

Turex er ikke testet på alle arter av nattfly, dagsommerfugler, viklere og møll, så virkningen kan variere avhengig av hvilke larver det er angrep av.

Bakterien tas opp av larvene når de spiser på planter som er sprøytet med Turex. Kort tid etter opptak stopper larvene å spise og de dør i løpet av noen dager. Det er best virkning på små unge larver. De gamle larvene er store, og det er vanskeligere å få god nok effekt. Vær klar over at Turex bare virker på larver som spiser på plantene og ikke på larver som gjemmer seg inne i fruktene.


Sprøyt i gråvær

Bakterien brytes ned av sollys. Det anbefales derfor å sprøyte i overskyet vær, eller på kvelden. Sørg for god dekking med sprøytevæske på hele planten, slik at flest mulig av larvene spiser på plantedeler med bakterie.

Larvene er mest aktive ved temperaturer over 12-15oC. For å få mest mulig effekt av behandlingen bør temperaturen derfor være over 12-15oC.

Ifølge etiketten må det gå minst 7 dager mellom behandlingene med Turex. I veksthuskulturer kan det sprøytes maks 6 ganger i grønnsaker og prydplanter og maks 3 ganger i bær og krydderurter. I spiselige kulturer er det 2 dagers behandlingsfrist.


Kan brukes sammen med nyttedyr

Den største fordelen med Turex er at middelet kan brukes sammen med nyttedyr. Dette er ekstra viktig i økologisk planteproduksjon.

DSCN1641
Angrep av larver på tomat. Foto: Annichen Smith Eriksen
015
Angrep av larver på tomat. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 0836
Angrep av larver på tomat. Foto: Annichen Smith Eriksen