Spesialist på spinnmidd

Rovmidden Phytoseiulus persimilis spiser egg, nymfer og voksne spinnmidd, men ikke dvalehunner. Den er en spesialist og spiser bare spinnmidd. Hvis rovmidden ikke finner spinnmidd, vil den dø av mangel på mat.

For å få effekt, må rovmidden derfor settes ut på planter med spinnmidd. Det er lettere sagt enn gjort. Siden rovmidden ikke har vinger, må den gå mellom plantene på leting etter spinnmidd.

Dose effekt

Settes det ut for lite rovmidd, blir det ikke god nok virkning. Dersom rovmidden bare klarer å spise 25 % av spinnmidden på tomat- og agurkplantene, vil 75 % overleve og forsetter å legge egg og gjøre skade på plantene.


Rovmidd på flaske

Rovmidden P. persimilis har tidligere bare vært i salg i flasker. Flasker med rovmidd drysses/blåses utover plantene der det er spinnmidd eller forventes angrep av spinnmidd. Den vanligste årsaken til at det ikke blir god nok effekt, er at det er vanskelig å sette ut mange nok rovmidd på rett sted i veksthuset.


Rovmidd i små poser – SPIDEX VITAL PLUS

Nå selges rovmidden P. persimilis også i små poser. Dette produktet heter SPIDEX VITAL PLUS.

Disse posene med rovmidd fungerer som en oppformeringsstasjon og inneholder egg, nymfer og voksne rovmidd.

Ifølge produktinformasjonen inneholder en pose med SPIDEX VITAL PLUS ca. 250 rovmidd og i løpet av ca. 2 uker vil det totalt komme ut ca. 500 rovmidd per pose.


Fordelene med posene er at

  • det blir en stor dose med rovmidd der posen settes ut
  • det er lett å se hvor posene med rovmidd er satt ut
  • nye rovmidd produseres over 2-2,5 uker
  • posene med rovmidd lett kan flyttes internt i veksthuset når du finner nye planter med spinnmidd


Ved angrep av spinnmidd på tomat og agurk anbefales det å sette ut en pose med SPIDEX VITAL PLUS per plante på planter med mye spinnmidd («hot spots») og en pose per 2. plante på naboplantene.

Posene henges ut relativt høyt oppe i tomat- og agurkplantene. Utsett av posene gjentas hver 2. uke inntil angrepet er under kontroll. Angrep av spinnmidd er under kontroll når det er få/ingen spinnmidd på nye blad, rovmidd i toppen av plantene og bare død spinnmidd på gamle blad.

Spidex Vital Pluss JW
Poser med SPIDEX VITAL PLUS mot spinnmidd i agurk. Foto: Jørgen Wølstad

Fra hvit til lyserød/oransje rovmidd

Spinnmidd inneholder et rødt fargestoff. Når rovmidden Phytoseiulus persimilis spiser spinnmidd, vil den etter 1-2 dager skifte farge fra hvit og blir lyserød/oransje.

Hvis rovmidden er produsert på spinnmidd, er den lyserød/oransje når den settes ut. Dersom den er produsert på en annen matkilde/fòringsmidd, er den hvit når den settes ut fra flasker (SPIDEX VITAL) eller fra små poser (SPIDEX VITAL PLUS).


Ta kontakt med NLR, så hjelper vi deg med rådgiving om bruk av rovmidd mot spinnmidd i tomat og agurk.