Bli enda bedre kjent med Fredrik!

Fredrik er vokst opp med kornproduksjon på Eidsvoll Verk, jobbet med melkeproduksjon og har senere studert på Blæstad Høgskolen i Innlandet og NMBU. Dette danner et solid grunnlag som gjør at han står klar for å hjelpe bønder over hele Norge som er interesserte i hvordan droner kan være med å utvikle drifta hos seg.

Hva hjelper du flest bønder med?

De fleste henvendelser dreier seg om å ta i bruk innkjøpt utstyr. Enten det er å komme i gang med noe nytt eller å få mer ut av det man allerede har.

Hva ønsker du at flere skal etterspørre?

Jeg håper flere ser potensialet som ligger i moderne teknologi og kontakter oss for å få hjelp til å binde dette sammen med god agronomi.

Hva er ditt favorittrådgivingsøyeblikk?

Jeg trives veldig godt når vi er utendørs og klarer å samarbeide om å løse en utfordring, enten det er teknologisk eller agronomisk.

Kontakt Fredrik nå!

📞 +47 938 09 111

📧 fredrik.klaseie@nlr.no

Fredrik klaseie

Les Fredriks fagartikkel

> Den vanskelige ventetiden

IMG 0707
Ny og oppdatert kunnskap er viktig for rådgiverne for å svare ut bønders forespørsler. Her tester og lærer Fredrik (midten) sammen med kollegaene Lars Gunnar Flatvad (til høyre) og Rolf Einar Kordal.