Akersproyte

Plantevernkurs på nett (Teams):

Teoridelen er obligatorisk for dei som skal fornye autorisasjonsbeviset. Vi tilrår òg at dei som tek beviset for fyrste gong følgjer teorikurset.

Den praktiske delen er obligatorisk for alle som tek beviset for fyrste gong.

Teams-kurs: Autorisasjonskurs plantevern teoridel

  • Torsdag 22. april (8:30-16:00)

Teams-kurs: Autorisasjonskurs plantevern praktisk del

  • Tysdag 27. og Torsdag 29. april (10:00-13:15)

Eksamen (vel ein eksamensdag):

  • Måndag 26. april (09:15-11-15)
  • Tysdag 4. mai (09:15-11-15)

Ved for lite påmelding på enkeltkurs, kan kurs bli avlyst og påmelde får tilbod om andre kurs.

Pris:

Autorisasjonskurs plantevern teoridel, medlem kr 2200,-/ikkje medlem kr 3050,-

Autorisasjonskurs plantevern praktisk del, medlem kr 2200,-/ikkje medlem kr 3050,-

Tek du begge kurs får du 20 % rabatt på kursavgifta.

Bok vert tilsendt i posten, difor er påmeldingsfrist ei veke før oppstart. Teoribok og porto er inkludert i kursavgifta.

Lurer du på kva kurs du må ha? Her er ei kort oppsummering:

Kurs for dei som skal ta autorisasjonsbevis for første gong:

  • Teoretisk kurs (7,5 timer)
  • Obligatorisk praktisk del (7 timer)
  • Eksamen (1 time)

Kurs for dei som skal fornye beviset:

  • Obligatorisk teoridel (7,5 t)
  • Eksamen (1 time)

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med:

Mari Aker: mari.aker@nlr.no mobil:98245840

For å kunne bruke plantevernmiddel i produksjonen på garden, eller på ein annan arbeidsplass, må du ha autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel. NLR Vest arrangerer obligatoriske kurs årleg i januar og februar.

Teoridelen er obligatorisk for dei som skal fornye autorisasjonsbeviset. Vi tilrår òg at dei som tek beviset for fyrste gong følgjer teorikurset.

Den praktiske delen er obligatorisk for alle som tek beviset for fyrste gong.

På praksiskurset legg vi vekt på helserisiko og verneutstyr, innstilling av sprøyta og sprøyteteknikk, og korleis rekne ut rett mengde plantevernmiddel som skal nyttast. Før praksiskurset er det nyttig om du har sett deg godt inn i teorien. Du kan velje om du vil fylgje teorikurset til NLR Vest eller lese teorien på eigen hand.

På teorikurset får du ein munnleg gjennomgang av pensum med ein av rådgjevarane våre. Det vert nytta døme frå gode og praktiske løysingar, undervist i riktig bruk av plantevernmiddel og gitt generelle tilrådingar. I frukt - og bærdistrikta vert fleire av døma knytt opp mot desse kulturane, medan i grovfôrområda fokuserer vi på eng og attlegg.

Kvart 10. år må autorisasjonsbeviset fornyast. Dette kan gjerast gjennom NLR Vest sine teorikurs, med påfølgjande eksamen, eller det kan takast som eit nettbasert kurs i regi av Mattilsynet.

Vel møtt til lærerike kurs.

Du kan lese meir om autorisasjonsordninga på Mattilsynet sine nettsider: Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler | Mattilsynet