Norsk Landbruksrådgiving er samarbeidspartner for møtet som har tema arbeidsevne, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i landbruket. Alle interesserte inviteres til å melde seg på med bidrag i form av poster eller muntlig presentasjon innenfor følgende tema:

  • Organisering og ledelse
  • Mental helse og velvære
  • Ansatte i landbruket og arbeidsinnvandring
  • Arbeidsmiljø
  • Ulykker
  • Yrkessykdom

Meld deg på med kunnskap fra forskning eller praksis!

Frist for innsending av bidrag er 15. juni. Arbeidsspråket på konferansen blir i hovedsak engelsk.

For deltakelse både med og uten et bidrag: Det åpnes opp for påmelding og registrering 18. mai.