VIPS (Varsling innen planteskadegjørere), som er et samarbeidsprosjekt mellom NIBIO og NLR, har levert varsler om planteskadegjørere på Internett siden 2001. Det inviteres nå til seminar hvor vi feirer 20 år med teknologisk og faglig utvikling i VIPS, diskuterer erfaringer og ser på fremtidens muligheter.

Programmet er fordelt på to dager. Onsdag 3. november arrangeres det et seminar for inviterte gjester i Vitenparken på Ås. Seminaret strømmes direkte og er åpent for alle. Programmet vil være rettet mot beslutningstakere og rådgivere.

Torsdag 4. november arrangeres det et onlineseminar, via Zoom, hvor fokus rettes spesielt på behov i kulturene, hvordan VIPS brukes i dag og ønsker for fremtidens VIPS. Møtet er åpent for alle, og vi ønsker spesielt produsenter, rådgivere og forskere velkommen til å delta.


Informasjon om påmelding kommer.

Onsdag 3. november, 09.00-11.00. Seminar med inviterte gjester i salen og strømming på nett

08.30

Kaffe og mingling

09.00

Velkommen og introduksjon

09.05

Historien – veien frem mot VIPS slik det er i dag

Guro Brodal

09.15

VIPS web, www.vips-landbruk.no

Annette Folkedal Schjøll

09.30

Erfaringsutveksling om policy, bruk og nytte av VIPS

Jon Mjærum i samtale med gjester på scenen

10.00

Beinstrekk

10.10

VIPS som del av internasjonalt forsknings- og utviklingssamarbeid

Berit Nordskog

10.20

Fremtidens VIPS

Berit Nordskog

10.30

Spørsmål og diskusjon

10.55

Avslutning

11.00

Lunsj for deltakere i salen

Torsdag 4. november, 0900 - 11.00, Zoom-møte

08.45

Møtet åpner for pålogging

09.00

Velkommen

09.05

Introduksjon – dagens bruk av VIPS

Berit Nordskog

09.15

Presentasjon av kulturgruppene i VIPS v/kulturgruppelederne (10 min per kulturgruppe)

  • Korn og oljevekster, inkludert VIPS ugras
  • Frukt og bær
  • · Potet og grønnsaker

09.50

Nyutvikling – VIPS observasjons-app

Tor-Einar Skog

10.00

Beinstrekk

10.10

Introduksjon av gruppearbeid

Berit Nordskog

10.15

Gruppearbeid, hva ønsker vi for fremtidens VIPS – deltakerne
deles i grupper basert på kulturgruppene

10.40

Oppsummering fra gruppene

10.55

Avslutning


Logo vips 20anniversary