Det blir arrangert skjeresamlingar i eple måndag 29. november, på følgjande plassar:

  • Kl 0900 hjå Karin Kleppe og Finn Drageset, Innvik
  • Kl 1230 hjå Gunnar Atle Vereide, Sandane

Vi får besøk av Jop Westplate frå NLR Østafjells på desse skjereøktene, og fakturerer kr 350 per deltakar i etterkant.

Vi prioriterer yngre felt, med ulike eplesortar.

Vel møtt