Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Løkdyrkerforening arrangerer fagdag i løk for alle produsenter i landet. Etter fagdagen avholdes årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening fra ca kl. 14.20.

Program

08:30-09:00 Innlogging

09:00-09:05 Velkommen v/Berit Ullestad, leder Norsk Løkdyrkerforening

09:05-09:35 Valg av doser med ugrasmidler og blandinger avhengig av utviklingsstadiet av ugras og løk v/Torgeir Tajet, NLR Viken

09:35-09:50 Status plantevern i løk v/Mona Nordli, fagkoordinator grønnsaker, NLR

09:50-10:00 Pause

10:00-10:45 Hvordan oppnå god skallkvalitet i løk v/Arne Gillund, NORGRO

10:45-11:00 Pause

11:00-11:20 Mer norsk løk! Informasjon av nytt løkprosjekt v/Pia Heltoft, NIBIO

11:20-11:40 Hvordan sikre god etablering av løkåkeren? v/Lars-Arne Høgetveit, NLR Viken

11:40-12:20 Lunsj

12:20-12.50 Gjødselplanlegging til løk sett i forhold til økte gjødslingspriser
Behov, tidligere gjødslingsforsøk, husdyrgjødsel mm v/Torgeir Tajet NLR Viken

12:50-13:10 Løksorter
Tilgjengelighet, egenskaper, nye sorter mm. Hvordan kan behandling av stikkløken gjennom vinteren virke inn på spiring om våren? v/Gunnar Wærsted, LOG

13:10-13:25 Pause

13:25-13:35 Informasjon om nytt løkprosjekt som skal søkes 2022 (sjukdommer, løkflue mm)

13:35-14:00 Marked v/GPS

14:00 Avslutning

ca14:20-15:20 Årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening med kåring av årets løkdyrker i gul og rød løk

Kursavgift fagdag

400 kr for medlemmer og støttemedlemmer i Norsk Løkdyrkerforening, 500 kr for andre. Kan bli justeringer i etterkant av antall deltakere.
Dere som er påmeldt fra før (til fysisk møte) trenger ikke gjøre det en gang til.


Noen dager før fagdagen/årsmøtet vil du få tilsendt en lenke som du klikker på for å delta.

Velkommen!

Sortsfelt i lok
Foto: Gerd Guren