Velkommen til markvandring før førsteslått i regi av TINE produsentlag, Nortura og NLR Viken. Andreas driver med melk, gras, fôrmais og korn. Vi deler erfaringer, ser på utvikling i enga, tar en prat rundt slåttetidspunkt mtp hva skal fôret brukes til? Vi diskuterer arter, sorter, gjødseltype- og mengde med mer.

Oppmøte ved Roveveien 159