OBS: Vi har flyttet markdagen en dag pga værutsiktene!


Velkommen til en trivelig dag i ei artsrik slåttemark med faglig påfyll - i selskap med andre som også er interessert i botanikk, naturtyper og gamle driftsmåter!


OBS - Påmelding: Send Anne Marit en sms til tel 91320731 seinest kl 16 mandag – så får vertskapet tilberedt nok lunsj til oss.


Hvordan kommer du deg dit? (om du ikke har båt selv)

Hurtigbåt fra Ørnes med MS Skarstind kl 08.15, retur kl 16.20 (også retur kl 14.55). Se kart nedenfor!

Det er et stykke å gå fra kaia (45 min) til gården, mao kan de som ønsker det ta med sykkel.

Har du behov for bilskyss kan det ordnes – må meldes Anne Marit seinest kvelden før.

Vertskap Merete Larsen vil fortelle oss om historien og drifta på gården.

Skjøtselsplan for slåttenga er utarbeidet av NIBIO i 2018, og Merete forteller oss hvordan hun innretter seg for å optimalisere slått og frøspredning av de artene som er viktige for mangfoldet i enga.

- Regionalt Miljøprogram (RMP): Åse Sørgård fra Meløy kommune

- Vi vandrer i de to slåttengene og lærer om planter og botanikken til de viktigste artene

- Insekter og fugleliv, vi observerer og prøver å finne ut hvem disse er

Det serveres lett lunsj med kaffe og te.

Vi krever ikke påmelding, men du må gjerne melde om du kommer til Anne Marit Isachsen på tel 91320731 så blir det lettere å treffe med matmengden.

Er det EKSTREMT dårlig vær og du lurer på om vi kan utsette arrangementet en dag eller to: Ring Anne Marit!

Vi ønsker alle interesserte velkommen til faglig påfyll og en sosial møteplass i gammel kultureng.

Arrangementet støttes av midler fra Miljødepartementet/Statsforvalteren i Nordland

AMI Skogstorkenebb
Skogstorkenebb er en av artene i slåttenga (Foto: Anne Marit Isachsen)
Markdagdag
På kartet vises hvor hurtigbåten fra Ørnes ankommer og den røde sirkelen hvor Merete Larsen driver.