Småskala allsidig økologisk grønnsaksdyrking til direkte omsetning - markedshagedyrking

Grønnsakskulturer


Tirsdager, 25.10. – 13.12.22 (onsdag 2.11.22 og mandag 5.12.22)

kl. 18 00 – kl. 20 30 / kl. 21 00

v. Hans Gaffke, NLR Øst og Thomas Holz, NLR Øst

Målgruppe: småskala grønnsaksprodusenter med direkte omsetning


Program

Tirsdag 25.10.22 kl. 18 00 – kl. 20 30

Oppstart av markedshage, økologi v. Hans Gaffke

Valg av dyrkingsopplegg

Etablering av markedshage, plassering, leplanting, jord, jordliv, gjødsling

Vekstskifte, fangvekster, grønngjødsling

Onsdag 02.11.22 kl. 18 00 – kl. 20 30

Arbeid gjennom sesongen v. Hans Gaffke

Redskap tilpasset småskala grønnsaksdyrking

Markedshage - arbeid gjennom sesongen - oppal, våronn, ugras, insekter, innhøsting, lagring

Tirsdag 22.11.22 kl. 18 00 – kl. 20 30

Planlegging, økonomi v. Hans Gaffke

Foretaksplanlegging, dyrkingsplanlegging, innføring i planleggingsverktøy.

Effektivisering etter LEAN prinsipp.

Tirsdag29.11.22 kl. 18 00 – kl. 21 00

Kålvekster og salat v. Thomas Holz

Mandag 05.12.22 kl. 18 00 – kl. 20 30

Tomat og agurk i ikke oppvarmet tunnel, småkulturer på friland v. Hans Gaffke

Tirsdag 13.12.22 kl. 18 00 – kl. 21 00

Gulrot og andre rotvekster, løkvekster v. Thomas Holz

Med forehold om endringer i programmet

Deltageravgift samlet for alle kvelder: Medlemmer i NLR kr. 600

Øvrige deltagere kr. 1.200

Påmeldingsfrist: fredag 21. oktober 2022

OBS Deltagerbegrensing! Medlemmer i NLR Øst har fortrinnsrett.

Påmelding

Kontakt: Hans Gaffke hans.gaffke@nlr.no, mobil 4816 3093

Markedshage