God HMS er lønnsomt for din drift. Du reduserer faren for skader, ulykker og belastninger ved å etablere gode rutiner og ha et bevisst forhold til HMS-arbeid. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende lønnsom drift og er viktig for trivselen. Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav av myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på HMS skal enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.