27. og 28. januar 2023 ønsker Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag å invitere gårdbrukere og andre interesserte i hele Trøndelag til en todagers konferanse på Quality Airport Hotel Værnes på Stjørdal. Det blir faglig påfyll innen grovfôr, korn, økonomi, energi, bygg, husdyr, HMS og regnskap. Konferansen får besøk av flere kapasiteter som setter fokus på tidsaktuelle problemstillinger, i tillegg til våre egne rådgivere.

Program

Fredag 27. januar

Sesjon 1A: Åpning, kl. 10.00-11:30

 •  Velkommen til landbrukskonferanse, Harald A. Lein, Daglig leder NLR Trøndelag
 • Utfordringer og muligheter i norsk matproduksjon, Jørn Rolfsen, Adm. dir. Landbruksdirektoratet
 • Trønderbondens kompetansebehov for å takle framtidige utfordringer,
 • Hvordan skape fortsatt vekst og utvikling i matregion Trøndelag, Trine Hasvang Vaag, styreleder Nortura
 • Kompetanse for framtidas trønderbonde, Lars Morten Rosmo, Styreleder NLR Trøndelag


11.30-12.30 Lunsj


Sesjon 1B:
Rammebetingelser, kl. 12.30-15.10

 • Renteutvikling (makro, framtid) og grønne lån, Nelly Maske, SMN1
 • Gjødselprisutviklingen - makro, status, framtid, Håvard Bjørgen, Yara
 • Energiprisutvikling, makro status, framtid, Erik Hatling, NTE
 • Pause
 • Utfordringer og muligheter for trøndersk landbruk, rammebetingelser, Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
 • Økonomi i usikre tider, Jan Ludvig Andreassen, Sjefsøkonom Eika gruppen

15.10-15.40 Pause

Sesjon 2A: Gjødslingsstrategier og nye muligheter, kl. 15.40-17.00

 • Optimal utnytting av husdyrgjødsla, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag
 • Økt verdi av husdyrgjødsel, Anne Kjersti Bakken, NIBIO
 • Biorest - trøndersk gjødselressurs, Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag
 • Smart gjødsling i 2023, Jørn Ketil Brønstad, NLR Trøndelag

Sesjon 2B: Smarte løsninger for små og mellomstore bruk, kl. 15.40-17.00

 • Økonomi for mindre bruk, Bård Næss, NLR Trøndelag
 • Smarte bygningsløsninger, Jan Arve Langørgen, NLR Trøndelag
 • Strategiske valg, Kirsti Margrethe Haave Myran, NLR Trøndelag
 • Spar penger på god kontrakt, Sandra Dullum, NLR Landbruksadvokatene

Sesjon 2C: Sensorikk i landbruket, kl. 15.40-17.00

 • Vanninholdssensor, Hanne Fyrde, Agdir
 • Overvåkning av fjøs og åker, Martin Lien Sæternes, Elotec
 • Harvestlab og biorest, Marius Østerås, FKA
 • Presisjons løsninger for bonden i Trøndelag, Truls O. T. Hansen, NLR Trøndelag

17.00-17.10 Pause


Fellesdel: Før jordbruksforhandlingene - innspill fra NBS og NB, kl. 17.10-18.00

 • Norsk og trøndersk matproduksjon i utfordrende tider, Vegard Vigdenes, NBS og Petter Harald Kimo, NB
 • Innspill fra deltakerne - paneldebatt
 • Paneldebatt


19.30- Middag og sosialt samvær. Musikk med "Full Rulle", Country Rock

Lørdag 28. januar

Sesjon 3A: Trøndersk kornproduksjon, kl. 08:30-09.50

 • Vekstskifte i Trøndelag -muligheter og økonomi, Anders Eggen, NLR Trøndelag
 • Mine erfaringer med vekstskifte, gårdbruker
 • Nye forsøksresultater fra sortsprøving i kveite, Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag
 • Fornybar energi i kornproduksjon, Emil Bakkejord Vinne, NLR Trøndelag

Sesjon 3B: Trøndersk Grovfôrproduksjon, kl. 08:30-09.50

 • Den store rivetesten, Atle Haugnes, NLR Trøndelag
 • Økonomi - plansilo vs rundball, Martin Eriksen, NLR Trøndelag
 • Grovfôr i pluss, Vegard Ekker, NLR Trøndelag
 • Økt norskandel med vellykka ensilering? Svanhild Bakke, NLR Trøndelag/ Astrid Johansen, NLR Trøndelag

Sesjon 3C: HMS, kl. 08:30-09.50

 • Gravide i landbruket - hva må vi passe på, Ellen Helstad, NLR Trøndelag
 • Ungdom i arbeid, Elisabeth Selås og Eline Lyshaug, NLR Trøndelag
 • Psykiske utfordringer i hverdagen, Sigmund Moen Trønsdal, NLR Trøndelag
 • Bondens nettverk, Per Leif Hjelde, NLR Trøndelag

09.50-10.10 Pause

Sesjon 4A: Klima, kl. 10.10-11.30

 • Klimakalkulatoren - er den så farlig, da? Svanhild Bakke, NLR Trøndelag
 • Mitt utbytte av Klima førsteråd og Klimahandlingsplanen, Petter Harald. Kimo, bonde
 • Effektive tiltak for økt karbonlagring i jord, Vegard Ekker, NLR Trøndelag
 • Klimafjøs, framtidens landbruksbygg, Jan Arve Langørgen, NLR Trøndelag

Sesjon 4B: Presis Trønder - presisjonslandbruk, kl. 10.10-11.30

 • Presisjon - noe for meg? Valg og kostnad, Truls O. T. Hansen, NLR Trøndelag
 • Punktfesta jordprøver, Harald M. Ferstad og Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag
 • Slik gjør jeg det,
 • Tildelingsfiler i vårkorn, Sanna Krüger Persson, NLR Trøndelag

Sesjon 4C: Økonomi og eierskifte, kl. 10.10-11.30

 • Samarbeid om klimagevinst, Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
 • Strategi/driftsplan ved nybygg, Dagunn O. Moum, NLR Trøndelag
 • Hva bør du tenke på før eierskifte, Kirsti Margrethe Haave Myran, NLR Trøndelag
 • Landbrukstakst, Lisa Salin Brøndbo, NLR Trøndelag

11.30-12.30 Lunsj

Sesjon 5A: Hydroteknikk og klima, kl. 12.30-13.50

 • Hvordan håndterer vi økte nedbørsmengder? Magne Hårstad, NLR Trøndelag
 • Drenering og erfaringer med filterrør, Atle Horn, NLR Trøndelag
 • Tiltak ved gamle lukkingsanlegg, Magne Hårstad, NLR Trøndelag
 • Erosjon - utfordringer og tiltak, Atle Horn, NLR Trøndelag

Sesjon 5B: Husdyr, kl. 12.30-13.50

 • En slått til - smaker det oss? Elin Thorbjørnsen og Svanhild Bakke, NLR Trøndelag
 • Ku og kalv i melkeproduksjon, Tilde Sæther, Bonde
 • Sau-våren er viktig for godt økonomisk resultat, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag

Sesjon 5C: Ung bonde, kl. 12.30-13.50

 • Mentorordning, Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag
 • Digitalt regnskap, Inger Smågård, NLR Trøndelag
 • Å være grunneier, Sandra Dullum, NLR Landbruksadvokatene
 • Gode rutiner i økonomistyringa, Inger Smågård, NLR Trøndelag

14.20-14.40 Pause

Sesjon 6A: Økonomistyring og avslutning, kl. 14.10-16.00

 • Egenkapitalavkastning i landbruket, Håvard Bjørgen, Gryttenutvalget
 • Økonomisk styring av gardsdrifta - plan, styring, kontroll, Gunnar Aunsmo, NLR Trøndelag
 • Bonden som bedriftsleder, støtte og hjelp, Inger Smågård, NLR Trøndelag
 • Oppsummering og avslutning, Harald A. Lein, Daglig leder NLR Trøndelag