Fagseminar: Forskningens og andre bidrag til arbeidet for bevaring av pollinerende insekter i kulturlandskapet

Etter noen år med bevaringstiltak for pollinerende insekter i kulturlandskapet ønsker vi å gjennomgå resultater og praktiske erfaringer. Fagseminaret retter seg til alle interesserte som arbeider i landbruks- og miljøforvaltningen, organisasjoner, rådgivingen, faglagene i landbruket og til interesserte bønder.

Påmelding innen 17.11.2023

Seminaret er gratis. Det er mulig å delta fysisk (det er begrensede plasser) eller digitalt.
Se programmet her:

Påmleding

Fagseminaret organiseres av Norsk Landbruksrådgivning og Norsk institutt for naturforskning med støtte fra Landbruksdirektoratet og Norges forskningsråd.

NLR NINA Forskningsrd Landbruksdir logo