NIBIO arrangerer, i samarbeid med Norges Bondelag og Jordvern Norge, en nasjonal jordvernkonferanse i Oslo, 5. desember. Det er også mulig å delta digitalt.

På konferansen belyser innledere med bakgrunn fra forskning, politikk, saksbehandling og jus, viktige sider av jordvernarbeidet.

Påmeldingsfrist 17. november