Markvandring før slått i strandsvingel- og timoteibaserte enger arrangeres av Produsentlaget og NLR.