Bli med på markvandring i økokorn på Aschjem gård i Ås,
tirsdag 25. juni kl. 19.00-21.00

Adresse: Holstadveien 103, 1434 Ås

Elin Bergerud og Knut Halvor Aschjem driver Aschjem gård på snaut 600 daa økologisk i andre genererasjon. Årets åkervekster er høsthvete, havre og erter.

Ved siden av åkervekstene dyrkes det noe kløverik eng både som fôr til en liten besetning med Østlandsk Raudkolle og til grønngjødsling, næringsforsyning av åkervekstene.

Korn dyrkes som radkultur med dobbel radavstand. Cameleon multiredskapsbærer muliggjør såing, gjødsling og radrensing med samme maskin.

Program

  • Næringsforsyning
  • Vekstskifte
  • Ugrasregulering

Enkel servering

Vel møtt!