Vi i NLR vil sette i gang grupperåd for klimarådgivning. Dette passer for deg med ammeku eller sau.
Den fysiske samlingen blir tirsdag 11. juni 2024. Klokken 18:00 på Særheim.
Vi regner med å holde på i 3-4 timer.
Påmelding innen 3. juni 2024.

Målet med dette grupperådet er å finne gode enkle tiltak i din produksjon som både kan bedre økonomien, som også er godt for klimaet. Klimarådgivning handler om å optimalisere gårdsdrifta. Vinn, vinn med andre ord!

I forkant av samlingen vil rådgiverne gå gjennom produksjonen og nøkkeltallene fra den enkeltes gård for å danne seg et inntrykk av drifta. Dette er for å kunne være behjelpelig med å lage en god klimahandlingsplan. Vi har så en felles samling der vi snakker litt generelt omkring klimakalkulatoren. Deretter skal hver enkelt av dere utarbeide en klimaplan for sin gård som så blir gjennomgått og signert av en godkjent klimaveileder. Vi veileder hver enkelt gjennom den tekniske biten som må på plass på forhånd for å få klimakalkulatoren opp å gå. Selve planen lager vi på gamlemåten med penn og papir.

Til selve klimakalkulatoren hentes data fra skifteplan, storfekjøttkontrollen/kukontrollen, fakturadata og forbruk av diesel og energi fra regnskapet (dersom du gir samtykke). I tillegg korrigeres det for grovfôrkvalitet, husdyrgjødsellager og spredemetoder.

Landbrukets klimaplan har som mål at alle norske bønder skal ta i bruk klimakalkulatoren innen 2025. Med NLR førsteråd hjelper vi deg med å komme i gang med klimakalkulatoren og å lage en klimahandlingsplan. Dette er en god anledning til å få en gjennomgang på klimastatus, agronomi og ressursbruk på gården.

Det forventes økt fokus på klima og økt krav til dokumentasjon i årene som kommer. Vi tipser om at det er smart å komme i gang med klimakalkulator så snart som mulig. Benytt muligheten til å reflektere om god agronomiske tiltak sammen med andre bønder. Sosialt og nyttig!

Pris per deltaker: 2000 kr (som blir refundert ved søknad om RMP midler)

Ved spørsmål, påmelding eller om du ønsker du å stå på venteliste til høstsamling, kontakt:

Rådgiver Guro Hansen, mobil: 95896320, epost: guro.hansen@nlr.no

Rådgiver Målfrid Grødem Njærheim, mobil: 47644120, epost: malfrid.grodem.njarheim@nlr.no

Info firkant

Frem til 15. oktober 2024 kan du søke om miljøtilskudd for klimarådgivning når du har en signert tiltaksplan fra godkjent rådgiver i NLR. Dette er gjennom Statsforvalteren i Rogaland sitt regionale miljøprogram (RMP). I følge §29 gir klimarådgivning i gruppe tilskuddssats 2000 kr per foretak.

Dersom du skulle ønske individuell en-til-en eller to-til-en rådgivning tilbyr også NLR dette. Da er tilskuddssatsene høyere og er ment til å dekke selve klimahandlingsplanen.