AGROPRO‐sluttseminar: Agronomi for økt matproduksjon, Oslo

24.03.2017 (Oppdatert: 11.05.2017)

Tid: -
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo


AGROPRO-prosjektet har undersøkt muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. På sluttseminaret presenteres nye resultater fra jord- og planteforskning, økonomiske og sosiokulturelle studier, og det blir paneldebatt om agronomiens betydning for økt matproduksjon.


> Program og påmelding

 

Noen tema:
Hva er potensialet for å øke avlinger i grovfor og kornproduksjonen?
Hva er potensialet for økt norsk matproduksjon?
Presentasjon av de nyeste resultat innen agronomisk forskning, jord og planteforskning
Lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk
Hva styrer bondens valg- økonomi- fremtidstro og andre faktorer
Hva skal til for at agronomisk kunnskap blir tatt i bruk?

Posterutstilling, videoer

Møt opp og diskuter med forskerne!


> Les mer på Agropros nettside