NLR Potetskolen 2016-2017 (samling 6)

01.01.0001 (Oppdatert: 28.11.2016)

Tid: -


Emne P5: Produksjonsøkonomi, marked og bedriftsledelse i potetproduksjon