Webinar: Faste kjørespor under norske forhold

03.07.2020 (Oppdatert: 04.08.2020)

Tid: -
Sted: Teams


I prosjektet "Faste kjørespor i eng – et tiltak for å øke karbonbinding i jorda og redusere lystgassutslipp?" har vi leid inn Tim Chamen til å være med på webinar i høst.


Chamen er en stor internasjonal ressurs på faste kjørespor. Han har blant annet en doktorgrad på hvordan jordpakking påvirker jord og vekster, og lønnsomhet ved overgang til faste kjørepor (CTF). Tim Chamen er en anerkjent foredragsholder. Foredraget vi skal få, er spesielt tilpasset norske forhold. Webinaret er for bønder, rådgivere og andre interesserte over hele landet. Sjøl om det blir hovedvekt på faste kjørespor i grasproduksjonen, er det også relevant for andre produksjoner. Foredraget blir på engelsk. 

Mer informasjon og påmeldingsskjema kommer i august! 

Kontaktpersoner er Julie Wiik og Jogeir Agjeld.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.