Styrket HMS-rådgiving i landbruket

03.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Jan Ferstad

Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving er fra nyttår én organisasjon. Målet er at styrket HMS-rådgiving i landbruket skal gi færre ulykker og bedre helse i næringa.

Virksomheten og alle ansatte i Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) ble ved årsskiftet overført til Norsk Landbruksrådgiving (NLR). ​LHMS er nå organisert som en fagavdeling i NLR sentralt.

NLR-styret er ansvarlig for virksomheten og den videre utvikling av den nye organisasjonen. Styret i LHMS har ansvar for overføringen av oppgaver fra stiftelsen og avviklingen av denne.

Helhetlig rådgiving

Avtalene med de samarbeidene bedriftshelsetjenester og tjenestetilbudet til medlemmene i LHMS viderføres i 2014. Det arbeides videre med framtidig organisering, samkjøring av administrative oppgaver, avklaring på kontingentspørsmål og hvordan en kan tilby bedriftshelsetjeneste og helhetlig rådgiving til alle medlemmene i NLR og LHMS til en kostnadseffektiv pris.

– Vi i Landbrukets HMS-tjeneste ser store fordeler ved å være en felles organisasjon, både faglig og økonomisk. Vi har stor tro på at vi samlet kan gi medlemmene et enda bredere og bedre tilbud i fremtiden, sier LHMS-leder Mette Haagensen.

Samarbeid

– Vi ønsker alle i Landbrukets HMS-tjeneste velkommen i Norsk Landbruksrådgiving. 2014 blir et spennende år for oss alle, med nye medarbeidere, nye oppgaver og nye utfordringer. Vi er gang med å integrere HMS-arbeidet i landbruket i hele organisasjonen. Nå som vi er samlet i en organisasjon er det viktig at vi kjenner hverandre, henviser til hverandre og samarbeider om arrangementer, sier NLR-direktør Jon Mjærum.

Videreutvikling

Det etableres et nytt, felles hovedkontor på Ås. NLR flytter inn i de nye lokalene i løpet av februar. Det legges til rette for overføring av HMS-rådgiverne omkring i landet til rådgivingsenhetene i NLR. Overgangsordninger skal bidra til at kompetansen beholdes i organisasjonen.

> Landbrukets HMS-tjeneste

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.