Femti år med utvikling av maskiner for feltforsøk

04.07.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Jan Ferstad | Nyhet

The International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE) har gjennom femti år arbeidet med utvikling av maskiner og teknisk utstyr for mer effektive og nøyaktige feltforsøk. Dette har hatt stor betydning for forskningen - og utviklingen av en rasjonell og bærekraftig matproduksjon i mange land.

Deltakerne på IAMFEs jubileumsseminar på Ås samlet på trappa der det også ble tatt gruppebilde da organisasjonen ble stiftet i 1964.

IAMFE ble etablert i forbindelse med den første internasjonale konferansen for forsøksteknisk utstyr ved Landbruksteknisk Institutt på Ås i juni 1964. Målet for organisasjonen er å informere forsøksteknisk personell, rådgivere, forskere og planteforedlere om nytt forsøksteknisk utstyr for å øke kapasiteten og nøyaktigheten av feltforsøk.

I samarbeid med landbruksmyndigheter, nasjonale og internasjonale organisasjoner, universiteter og institutter arrangerer IAMFE internasjonale og regionale konferanser, samt utstillinger med forsøksteknisk utstyr. I løpet av IAMFEs 50 år har det vært en stor forbedring av det forsøkstekniske utstyret som brukes.

Jubileumsmarkering i Sverige og Norge

De svenske og norske IAMFE-avdelingene sto for en jubileumsmarkering med fokus på den betydningen forsøksteknisk utstyr har hatt for utviklingen av landbruksproduksjonen. Den begynte på Borgeby Feltdager i Skåne, 25. og 26. juni.

27. juni var det jubileumsseminar i de samme lokalene i Ås som foreningen ble stiftet i for 50 år siden. Fellesutvalget for forsøksteknisk utstyr (FFU) var arrangør. Utvalget utgjør den norske avdelingen av IAMFE, og består av representanter fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Bioforsk og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

I forbindelse med seminaret var det også utstilling av forsøksteknisk utstyr fra de siste 50 år. Utstillingen omfattet også siste nytt i forsøkssåmaskiner og -treskere som rådgivingsenheter i NLR tar i bruk.

Hovedpersonen manglet

Professor Egil Øyjord var sentral i etableringen av IAMFE og var den første presidenten fra 1964 til 2000. Også senere har han vært primus motor for det internasjonale samarbeidet. Øyjord var med i arrangementskomiteen for jubileet, som ble ledet av tidligere direktør i NLR Anders Heen. Øyjord har laget jubileumsskriv om IAMFEs historie i norsk og engelsk utgave.

I forbindelse med opprigging av jubileumsutstillingen var Øyjord uheldig og falt. Han havnet på sykehus og fikk dessverre ikke deltatt i jubileumsmarkeringen. Øyjord fikk mange godord og mye heder for sin innsats for IAMFE gjennom femti år, som datteren Hilde mottok og videreformidlet via video, bilder diplomer, blomster m.m.   

Internasjonalt samarbeid

– Forskning basert på feltforsøk er viktig for en bærekraftig utvikling i matproduksjonen. NMBU samarbeider med IAMFE og ser fram til femti nye år med godt samarbeid, sa NMBU-rektor Mar Sundli Tveit da hun åpnet jubileumsseminaret.

– Takk for et langt og godt samarbeid. Det er en ære å være her i dag, sa presidenten i IAMFE, Shang Shuqi fra Kina. Han delte ut utmerkelser til flere av de som har gjort en innsats for oganisasjoen gjennom femti år. Blant disse var professor Egil Øyjord, tidligere generalsekretær i Landbrukets Forsøksringer, Kolbjørn Moskvil, som var IAMFE-president fra 2001 til 2004, og John Stevens fra New Zealand som var president fra 2005 fram til Shang Shuqi overtok i 2008.   

IAMFE-president Shang Shuqi fra Kina tildeler utmerkelse til tidligere generalsekretær i Landbrukets Forsøksringer, Kolbjørn Moskvil, som var IAMFE-president fra 2001 til 2004.  

 

Fortsatt behov   

Sekretariatet for organisasjonen er nå ved Qingdao Agricultural University i Shangdong-provinsen i Kina. Det ble påpekt at det er et stort behov for mekanisering av forsøksarbeidet innenfor mais, ris og hvete Kina. Mys sås og høstes fortsatt for hånd, så tilgang til forsøkssåmaskiner og treskere er ønskelig for å kunne gjøre feltforsøk mer effektivt og nøyaktig.

– Vi trenger IAMFE i Kina, ikke bare for effektivisering av feltforsøk, men også for utvikling av teknologi for bønder, ble det påpekt.

Vlasdislav Minin, visepresident og tidligere eksekutivpresident i IAMFE, tok for seg betydningen av IAMFE for utvikling av landbruksforskningen i Russland. Han annonserte også en regional konferanse i St. Petersburg i mai 2015.

Tidligere eksekutivsekretær i IAMFE, Torbjörn Leuchovius, fra Sverige understreket hvor viktig det internasjonale samarbeidet har vært for utvikling av ulike typer utstyr og metoder for feltforsøk.

Relevante og pålitelige data  

Forskningsdirektør i Bioforsk, Nils Vagstad, påpekte hvor viktig det er med høg kvalitet på feltforsøk som grunnlag for utviklingen av en bærekraftig matproduksjon.

– Det er viktig av forskerne leverer relevante og pålitelige data til ulike beslutningstakere, ved å sikre at feltforsøk og undersøkelser holder høy kvalitet, i tillegg til en sunn tolkning av dataene som genereres. Det er ikke bare spørsmål om metode, men handler også om kompetanse på praktisk gjennomføring av feltforsøk, sa Vagstad.

Kunnskapsformidling

– Feltforsøk er viktig både for utvikling og formidling av kunnskap, sa Einar Strand som er fagkoordinator for korn i NLR og Bioforsk. Mekanisering av feltforsøk har gjort det mulig å etablere et vitenskapelig grunnlag for rådgiving, og gjort veien kort fra lokale feltforsøk til praktisk landbruk. Feltforsøk er gode arenaer for kunnskapsformidling og brukes derfor ofte på markdager.

Årlig gjennomfører rådgivingsenhetene i NLR omkring 800 feltforsøk, de fleste på gårdene til medlemmene. 

Foredling av nye sorter

Tilpasset utsyr er også viktig for det omfattende arbeidet med utvikling av bedre sorter, fra de første korna som er resultat av en kryssing, fram til ferdig utprøving av en ny sort.

– IAMFE har hatt en enorm betydning for utvikling av forsøksteknisk utstyr, til stor nytte i arbeidet med å foredle ferm nye og bedre kornsorter, sa Lars Reitan som er forskningssjef for korn i Graminor.

Under jubileumsmarkeringen i Ås var det en historisk utstilling av forsøksutsyr, blant annet såmaskiner oppstilt i kronologisk rekkefølge. Her demonstrer Einar Strand ei såmaskin fra 1950-tallet for John Stevens fra New Zealand. 

Utstillingen omfattet også siste nytt i forsøkssåmaskiner. Maskinen til venstre kommer fra New Zealand og er i bruk på Bioforsk Apelsvoll. Wintersteiger-maskinen bak, til høyre tilhører NLR SørØst.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.