Oppdatert plantevernjournal

13.05.2016

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.

Les mer ›

Regionale fagmøter om grovfôr i 2017

20.12.2016 (Oppdatert: 02.02.2017)

I prosjektet Grovfôr 2020 setter vi søkelyset på det som gir størst verdi for produsenten, både produksjonsmessig og økonomisk.

Les mer ›

Klimarådgivingsprosjektet omorganiseres

22.11.2016

Prosjektet «Klimasmart landbruk» opprettes nå som et selvstendig selskap. TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri trer inn i styringsgruppen sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag.

Les mer ›

Grovfôr 2020 – samarbeid for mer, bedre og billigere grovfôr

11.10.2016 (Oppdatert: 22.05.2017)

Informasjon og formidling av kunnskap er viktig i prosjektet Grovfôr 2020, der en rekke aktører i landbruket samarbeider:

Les mer ›

Fornøyd med Norsk Landbruksrådgiving

29.11.2016

Svært mange kjenner til Norsk Landbruksrådgiving, og 85% av medlemmene er fornøyde med rådgivingen de får hos oss.

Les mer ›

Matjorda - vårt felles livsgrunnlag

20.09.2016

Dette var headingen på NLR-kurset som samlet en gjeng rådgivere på Bygdøy Kongsgård nå i september.

Les mer ›

Kontaktmøte økologisk landbruk

27.10.2016

Det årlege kontaktmøtet om økologisk landbruk vart halde 14.oktober på Gardermoen med deltakere frå dei ulike organisasjonane som arbeider med økologi.

Les mer ›

På besøk hos grønnsaksdyrkere på Toten

30.09.2016 (Oppdatert: 04.10.2016)

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving var 7. og 8. september på besøk hos produsenter på Toten.

Les mer ›

Mer snakk om ulykker kan redusere landbrukets skadestatistikk

25.08.2016 (Oppdatert: 30.09.2016)

Ingen yrkesgrupper på fastlandet har flere dødsfall på grunn av ulykker enn norske bønder, men det finnes lyspunkter. Det viser en ny rapport fra Bygdeforsking som ble sluppet i dag.

Les mer ›

Norsk Løkdyrkerforening er etablert!

24.08.2016 (Oppdatert: 20.12.2016)

I etterkant av nasjonal markdag i løk Østfold ble Norsk Løkdyrkerforening (NLF) dannet.

Les mer ›

Nasjonal markdag i løk i Østfold

24.08.2016 (Oppdatert: 26.08.2016)

Nærmere 50 personer deltok på nasjonal markdag i løk i Østfold arrangert av NLR Øst tidlig i august. Dagen hadde base på Balke Gård i Rygge hvor Harald Bjerkes Eftf. A.S.

Les mer ›

Ny strategi i NLR

29.06.2016 (Oppdatert: 30.09.2016)

Norsk Landbruksrådgiving er i gang med å lage en ny strategiplan. Se informasjon om tidsplan for prosessen.

Les mer ›

Dyrk og spis mer belgvekster

19.08.2016

Norsk Landbruksrådgiving Viken markerte kjernebelgvekstenes år med en markdag på Gjennestad 16.august.

Les mer ›

Pollinering i frukt og bær

05.08.2016

Mange faktorer påvirker avling i frukt-og bærvekstene. God fruktsetting avhenger av god pollinering. Årets avling av solbær og kirsebær varierer nokså mye.

Les mer ›

Økt kunnskap om bladlusoverført virus i potet

05.08.2016

«Redusert smittenivå av bladlusoverførte virus (PVA og PVY) i settepotet» er hovedmålet i et nytt prosjekt som er kjørt i gang i 2016.

Les mer ›

Kan vèrtilhøva avgjera Avlingskampen 2016?

05.08.2016

I år vert Avlingskampen utkjempa mellom mjølkeprodusentar frå Farsund og Jæren i sør til Indre Helgeland i nord.

Les mer ›

Vi har fått nye nettsider.

13.06.2016 (Oppdatert: 24.08.2016)

Norsk Landbruksrådgiving har fått nye nettsider. Det skal gjøre det lettere for deg å ta med de gode rådene der du er, når du trenger dem.

Les mer ›

Landbrukets bidrag til å redusere klimautslippene

29.07.2016

EU-kommisjonen foreslår at Norge skal redusere sitt utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030.

Les mer ›

Prinsippene i integrert plantevern

29.07.2016

Integrert plantevern (IPV) er å bruke alle tilgjengelige metoder for å gjøre plantene motstandsdyktige mot skadeorganismer.

Les mer ›

Velkommen til nasjonal markdag i løk!

07.07.2016

Alle løkprodusenter i landet ønskes velkommen til markdag i Rygge og Råde i Østfold 2. august.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.