Kan karbonbinding redde jorda?

25.02.2016 (Oppdatert: 25.02.2016) | Nyhet

Hvordan kan man få bedre jord og bedre miljø samtidig. Med prosjektet Jordkarbon jobber Norsk Landbruksrådgiving Østafjells nå med å finne norske løsninger på karbonbindende landbrukspraksis. Dermed er de i godt selskap med en gryende internasjonal landbruksbevegelse.

Problemstillingene er kjente. Flere opplever pakkeskader, dårlig jordstruktur og synkende moldinnhold i jorda. Hvert sekund ødelegges 24 kvadratmeter åkerjord i Europa, og selv om årsakene til jordsvinnet er mange er Norge på ingen måte skånet.
Samtidig har miljøer innen landbruket over store deler av verden begynt å se på nye løsninger for å bygge opp jorda på en bedre måte. Nå har NLR Østafjells fått støtte fra Landbruksdepartementet for å finne ut hvordan denne metoden kan utvikles i norske forhold.

Utfordrer det tradisjonelle
- Dette utfordrer noe av måten vi driver jordbruket på i dag, men vi må våge å tenke nytt også, sier rådgiver Hege Sundet. Sammen med kollega Silja Valand har hun fått ansvar for det treårige prosjektet som går under navnet Jordkarbon.
Tanken bak er både enkel og komplisert.

- Dersom man velger å innføre minimalt med jordarbeiding, direktesåing i fangvekster og bruk av under-, mellom- og etterkulturer, får vi mer fotosyntese. Mer fotosyntese må til for å flytte karbon fra lufta til jorda og jordøkosystemet. Karbonlagring og god jordstruktur henger tett sammen, forklarer Sundet.

Godt for miljøet
I lufta er karbonet en klimagass. Men om vi i stedet får mer mold og liv i jorda vi dyrker, er det bra både for matproduksjonen og for miljøet. Det er en av grunnene til at metoder for karbonbinding i jord vekker internasjonal interesse.
Sundet syns det er gøy å få jobbe med et prosjekt som kan påvirke oss alle så positivt.

-Det finnes flere metoder for å binde karbonet til jorda. Vår oppgave blir å finne de beste metodene tilpasset det norske klimaet. En viktig strategi er å unngå nakne åkre. Vi sår heller i selve jorddekket, sier Sundet. Det er når jordene ligger åpne at de frigir mest karbon og det tapper også jorda for næring.

Vil ha med flere bønder
I første omgang skal Norsk Landbruksrådgiving Østafjells følge seks gårder som allerede er i gang med å praktisere jordoppbyggende metoder.
-Nå får vi testet der det dyrkes korn og fôr, men også på grønnsaker som vårløk og diverse ettårige vekster. Et andelslandbruk skal dessuten teste metodene under dyrking av både asparges og rabarbra, sier Sundet.
Men dette er kun begynnelsen. Jordkarbon ønsker å få mange flere deltagere til prosjektet sitt.
- Vi er på jakt etter jordvennlige bønder, både konvensjonelle og økologiske, sier Sundet. Hun kan tilby rådgiving i prosessen, og bøndene som deltar får dessuten bli med i et nettverk av både kunnskapsrike og engasjerte bønder.
- Dette mener jeg helt klart er en vinn vinn situasjon for de som vil ligge litt foran i løypa, slår rådgiveren fast.

 

 

 

Vil du lære mer om temaet regenerativt økologisk landbruk, har du mulighet til å delta på seminar med Jeff Moyer ved Rodale Institute (USA) på Håndtverkeren i Oslo 16 mars. Moyer vil fortelle om deres tilnærming til begrepet ”Regenerative Organic Agriculture” og hvordan jordbruket bør tilpasse seg i klimaproblematikken i fremtiden. Gå til vår kalender for mer informasjon og påmelding.