NLR Nordland tilbyr helhetlig rådgiving i hele Nord-Norge i 2018

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har nasjonalt ansvar for et helhetlig og likeverdig rådgivingstilbud over hele landet.

Les mer ›

Bygger bedre rådgiving

Bygningsrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving omstrukturerer og øker samarbeidet mellom regionene for å kunne tilby bønder over hele landet bedre rådgiving innenfor fagområdet landbruksbygg.

Les mer ›

Jakob Simonhjell ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving

Jakob Simonhjell er ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving etter Kristen Bartnes. Simonhjell kommer fra stillingen som direktør for Totalmarked kjøtt og egg i Nortura.

Les mer ›

Øverst på økopallen

En knepen seier i Økologisk hvetemesterskap gikk til Kristian Narum, fra Stange i Hedmark. I et år med mange utfordringer lykkes han i å få høyest avlingsverdi i sin økologiske vårhvetedyrking.

Les mer ›

Klimarådgiving i landbruket

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for delprosjekt om rådgiving og kompetanse i Klimasmart Landbruk.

Les mer ›

Får bedre tid til å gjøre det han er god på

En foroverlent bonde, rådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving og en stadig hang til å gjøre ting bedre er ingen dårlig kombinasjon. Slikt blir det storfjøs av for Frode Størseth i Meråker.

Les mer ›

Velkommen til Kålrot 2018, Lillestrøm, 14.-15.2 - Påmeldingsfrist 4. januar

Norsk Landbruksrådgiving inviterer kålrotprodusenter og alle andre interesserte til Kålrot 2018 på Lillestrøm, 14. og 15. februar.

Les mer ›

IPV-veiledere i gulrot, agurk og tomat er lansert

NIBIO har lansert ytterligere tre veiledere for praktisering av integrert plantevern i ulike kulturer.

Les mer ›

Klimarådgiving i NLR

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er sentral i prosjektet Klimasmart Landbruk med ansvar for delprosjektet Kompetanse og rådgiving.

Les mer ›

NLR samler rådgivingen i Nord-Norge

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har nasjonalt ansvar for et likeverdig rådgivingstilbud over hele landet.

Les mer ›

Bonde hjelper bonde: Bli med i mentorordning for unge bønder

Vi inviterer til prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder, Oppland og Hedmark. Søknadsfrist er 13. desember.

Les mer ›

Økologisk Landbruk nominert til Matprisen

Fagbladet Økologisk Landbruk er nominert til Matprisen for 2017. Dette viser at målrettet innsats betaler seg, og det gir stor motivasjon for videre arbeid med bladet.

Les mer ›

IPV i frukt – har vi mer å gå på?

Gjeldende plantevernforskrift sier at planteproduksjonen skal være i henhold til prinsippene for integrert plantevern (IPV), eller være økologisk.

Les mer ›

Viktig endring i erstatningsordninga for avlingssvikt

Landbruksdirektoratet har registrert at det i år er høsta mye grovfôr med låg fôrverdi og lågt tørrstoffinnhold. Erstatninga skal derfor kunne bli utmålt ut fra tapte fôrenheter.

Les mer ›

Hentet fjøsinspirasjon i Trøndelag

Bygge nytt, eller bygge ut? Å få gjennomført en oppgradering av fjøset er krevende. Og det kan være lurt å lytte til de som har gjort jobben før.

Les mer ›

Vil gjøre traktorkjøring på veg tryggere

Et medieoppslag hvor vegvesenet ber bøndene frakte traktorene på lastebil vekker oppsikt. – Vi vil gjøre trafikken tryggere, men etterlyser respons fra myndighetene, sier Jogeir M.

Les mer ›

Regionale styrekurs med fokus på samarbeid

Norsk Landbruksrådgiving har denne uka gjennomført tre regionale samlinger for styremedlemmer i regionene, med fokus på samhandling i organisasjonen slik at medlemmene får et best mulig tilbud.

Les mer ›

På grønnsakstur til Skottland

Rådgiverne i grønnsaker reiste sist i august på fagtur til Skottland for å hente inspirasjon om dyrking av kålrot, gulrot, pastinakk og andre grønnsaker.

Les mer ›

NLR ønsker ikke et totalforbud mot nydyrking av myr

NLR har avgitt en høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet på forslaget til endring i Jordlova og forskrift om nydyrking.

Les mer ›

Lønnsomt å investere i helsa

Selv på flotte gårder, med alt på stell, trengs friske øyne som kan hjelpe deg å se farene du daglig omgir deg med. Det har ordfører Reidar Kaabbel i Våler i Østfold berget både syn og helse på.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side