Tidliggrønnsakene kommer!

16.05.2017

Først i mai arrangerte seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland vandring i tidliggrønnsakene på Jæren.

Les mer ›

Velkommen til nasjonal markdag i løk 6. juli

15.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Alle løkprodusenter i landet ønskes velkommen til markdag 6. juli på Hedmark. Det blir besøk i felt hos løkprodusenter og faglige innlegg.

Les mer ›

Markdager før slåtten over hele landet

10.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Mange NLR-enheter har lange tradisjoner med lokale markvandringer før førsteslåtten, fra raske nabolagsvandringer til større arrangement med maskindemonstrasjon inkludert.

Les mer ›

Staten foreslår fire millioner mer til NLR

05.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Statens forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) over jordbruksavtalen øker med 4 mill. kroner, til 88,5 mill. kroner i 2018. Av dette skal minst 14 mill.

Les mer ›

Samler HMS-råd på en side

04.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Det bør være lett å finne de gode rådene om en sunnere arbeidshverdag på gården. Nå har Norsk Landbruksrådgiving (NLR) samlet alt fagstoff om HMS på en side.

Les mer ›

Bygger kompetanse om klimarådgiving

30.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Bondens klimatiltak skal dokumenteres, og dette skal gjøres ved bruk av realistiske data.

Les mer ›

Foreslår økt tilskudd til NLR

26.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår å øke bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving med 5 mill. kroner til 89,5 mill. kroner for 2018.

Les mer ›

Kartlegger klimakutt i korndyrkinga

30.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Gode agronomiske tiltak i planteproduksjonen er lønnsomt for bonden. I tillegg er tiltakene smarte for klimaet, med reduserte utslipp per kilo produsert vare.

Les mer ›

Integrert plantevern sesongen 2017

03.05.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

1. juni 2017 er det to år siden Norge implementerte EU-direktivet om integrert plantevern (IPV).

Les mer ›

Planlegging av innovativt sauehus

19.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Byggrådgivarane i Norsk Landbruksrådgiving leverer skreddarsaum ut ifrå bonden sine ønsker og krav, og følger byggeprosessen frå start til mål.

Les mer ›

Gråskimmel som er resistent mot soppmidler er en utfordring

03.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Soppen gråskimmel (Botrytis cinerea) på jordbær har vist seg å ha omfattende resistens mot godkjente soppmidler.

Les mer ›

Nabobønder viktigste kunnskapskilde

19.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Andre bønder i nærheten blir rangert som den viktigst kildene til ny kunnskap, viser spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2016.

Les mer ›

Veksttorget: Vinter og våronn

05.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Snøen ligger fortsatt lengst nord og i høyreliggende deler av landet. I lavereliggende strøk lenger sør er våronna godt i gang.

Les mer ›

Østfold-bønder lærer mer om jord

21.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

– Vi kan mye om det som vokser over bakken, men hva skjer under bakken og hvordan påvirker det planteveksten?

Les mer ›

Spesialiserte frørådgivere i NLR

04.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Frøavl er krevende med store utfordringer når det gjelder høsteforhold og variasjon i avlinger.

Les mer ›

NLR Økologisk: Auka interesse for omlegging og delløysingar

03.04.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Etter nokre år med låg interesse steig interessa for rådgiving om omlegging til økologisk landbruk i 2016.

Les mer ›

NLR-årsmøte med fokus på framtida

28.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har rigget en organisasjon rustet for å møte framtidas rådgivingsbehov i landbruket. Årsmøtet på Gardermoen, 28.

Les mer ›

Gjenvalg til NLR-styret

28.03.2017 (Oppdatert: 29.03.2017)

Steinar Klev, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som styreleder i Norsk Landbruksrådgiving på årsmøtet på Gardermoen, 28. mars.

Les mer ›

Bli med i jakten på 100 klimaløsninger

28.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

Mer ekstremnedbør og større værvariasjon gjør at norske bønder allerede merker konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Derfor jakter nå et samlet landbruk på 100 klimaløsninger i landbruket.

Les mer ›

Matnyttig kunnskap i åtti år

29.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018)

8. februar 1937 møttes 13 hedemarksbønder på Victoria Hotell i Hamar og stiftet Hedmark Forsøksring. Det var starten på det som i dag er Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.