Bygger bedre rådgiving

20.12.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) ,  Morten Berntsen | Nyhet

Bygningsrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving omstrukturerer og øker samarbeidet mellom regionene for å kunne tilby bønder over hele landet bedre rådgiving innenfor fagområdet landbruksbygg.

Bedre utnytting av kompetanse og kapasitet er resultatet når bygningsrådgivere i Norsk Landbruksrådgiving samarbeider på tvers av regionene de er ansatt i. ILLUSTRASJONSFOTO: Therese Talmo-Rønn

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har siden 2010 hatt nasjonalt ansvar for bygningsrådgiving i landbruket. 20 bygningsrådgivere, hver med sin spisskompetanse og detaljkunnskap, dekker til sammen hele landet. 

– Når vi nå omorganiserer måten vi arbeider på, skal denne kompetansen komme bønder i hele landet bedre til nytte, sier Per Olav Skjølberg, fagkoordinator for landbruksbygg i Norsk Landbruksrådgiving. 

 

Sikrer kompetanseflyt

– Vi ønsker å gi bonden den beste rådgivingen han eller hun kan få til sitt prosjekt. Det gjelder å finne folk med rett kompetanse til oppdraget, supplerer Skjølberg. 

Dersom en bygningsrådgiver i NLR får et oppdrag vedkommende ikke har spisskompetanse på, kan han enkelt hente dette fra nettverket av kollegaer i organisasjonen. 

– Mange oppgaver kan løses med stor fysisk og geografisk avstand til byggeplassen, og vi har gode systemer som ivaretar dokumentasjon og regelverk, forsikrer koordinatoren. 

 

LES MER: Får bedre tid til å gjøre det han er god på

 

Eksempel til etterfølgelse

Avtroppende direktør i NLR, Kristen Bartnes, er glad for at avtalen om kompetanse- og ordreflyt mellom  regionene har kommet på plass. 

– At vi nå utnytter kompetanse og ressurser i hele organisasjonen er veldig viktig og riktig, sier Bartnes. 

Selv om planlegging og utarbeiding av byggetegninger nå kan skje et annet sted i landet, er Bartnes tydelig på at den lokale rådgiveren fortsatt er avgjørende. 

– Oppfølging på byggeplassen er en oppgave som bare kan løses på stedet, og her er det den lokale rådgiveren som skal gjøre jobben, understreker han. 

Bygningsrådgiverne har nå gått opp ei løype og vist et eksempel på samhandling som kan være til etterfølgelse for andre fagområder. 

– Jeg håper at bygningsrådgiverne kan være eksempel på hvordan kompetanseflyten mellom regioner kan gjøres også innenfor andre fagområder, sier Kristen Bartnes. 

 

Unik og nøytral part

NLR gir uavhengig rådgiving, planlegging og prosjektering av landbruksbygg over hele landet, og tilbyr en rekke tjenester uten bindinger til noen leverandør. Dette omfatter søknad om byggetillatelse, planlegging, prosjektering, innhenting av anbud, administrasjon og byggeledelse. 

– Vi er en nøytral part uten salgsinteresse. Det gjør oss unike i dette markedet, sier Per Olav Skjølberg. 

 

> Her finner du din bygningsrådgiver

Hva kan en bygningsrådgiver hjelpe deg med?

  • Søknad om byggetillatelse
  • Prosjektering
  • Prosjektadministrasjon (veiledning gjennom hele byggeprosessen)
  • Leverandør av kompetanse


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.