Norsk Landbruksrådgiving søker ny direktør

26.05.2017 (Oppdatert: 26.05.2017) | Nyhet

Vi søker en dyktig leder som vil få spennende og krevende oppgaver knyttet til ledelse og utvikling av både sentralenheten på Ås og medlemsorganisasjonen over hele landet. Stillingen medfører omfattende kontakt og samarbeid med eiere, samarbeidspartnere, myndigheter og interesseorganisasjoner. Du må ha solid ledererfaring fra kompetansevirksomhet og en god innsikt i landbruket i Norge. Vår nye leder må fremstå som en samlende og tydelig leder som skaper positivt engasjement både internt og eksternt

Norges ledende rådgivningsmiljø innen landbruk

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) består av 11 regionale rådgivingsenheter og en sentralenhet på Ås. NLR har ca. 29.000 medlemmer og er en kompetansebedrift med 360 ansatte over hele landet. Vår visjon er «Kompetanse for framtida». NLR skal utvikle og levere helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbruksnæringas behov.

Rolle og ansvar:

 • Direktøren har det overordnede ansvaret for ledelse og utvikling av medlemsorganisasjonen, og det direkte ansvaret for medarbeidere og tjenesteproduksjonen i sentralenheten på Ås.

Hovedoppgaver:

 • I samarbeid med styret; utarbeide, forankre og implementere strategi- og handlingsplaner
 • Effektivisere og modernisere sentralenheten og NLR som helhet, med arbeidsprosesser og digitale verktøy som gir administrative synergier, kompetansedeling og effektiviserer rådgivningen ut mot kunder/medlemmer
 • Sikre at NLR fremstår enhetlig utad
 • Posisjonere NLR i markedet og være et ansikt utad mot politiske myndigheter, offentligheten, media og andre eksterne parter
 • Sikre konkurransekraft, vekst og positiv resultatutvikling for selskapet og medlemmene
 • Bidra til gode rammebetingelser for forretningsdriften, foretaket og eiernes formål. Herunder sikre prosjektmidler fra eksterne aktører til utvikling av NLR og landbruket generelt
 • Bidra operativt i daglig drift og oppgaveløsning
 • Forberede styresaker og styremøter, rapportere foretakets økonomiske og driftsmessige status samt løpende følge opp gjeldende styrevedtak
 • Utvikle hensiktsmessige møteplasser internt i virksomheten både for ansatte og styrene
 • Overordnet kompetanseutvikling både innenfor alle fagområder og på teknologisiden, internt og i rådgivningen ut mot kunder/medlemmer
 • Organisasjonsutvikling

Utdanning: 

 • Høyere relevant utdanning

Arbeidserfaring/kompetanse: 

 • Solid ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner, gjerne innen rådgivnings-/konsulentvirksomhet
 • Erfaring innen endringsledelse og forbedringsarbeid
 • God verdikjedeforståelse og teft for kostnads- og inntektsdrivende faktorer
 • Bransjeforståelse innen landbruk og god innsikt i de viktige aktørenes rolle
 • Generell god samfunnsforståelse og kunnskap om politiske beslutningsprosesser
 • Erfaring med å kommunisere internt og eksternt, gjerne med medieerfaring
 • Forståelse og respekt for medlemsorganisasjoner og samvirke som eier- og organisasjonsform

Spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Siri Skauge, tlf. 900 91 224. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest. 

> Se utlysning hos Visindi