Elektronisk feltdatafangst

22.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) Morten Berntsen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og NIBIO satser på en sesong med elektronisk registrering av forsøksdata ute på jordet. Ny teknologi gir muligheter for nøyaktig og effektiv rapportering med mobiltelefon eller nettbrett fra forsøksfeltene.

Pia Heltoft (t.v.), forsker NIBIO og systemansvarlig i Norge, og Einar Strand, fagkoordinator korn i NLR, viser rådgivere og forsøksteknikere i NLR mulighetene som ligger i feltdataregistreringer på mobiltelefon eller nettbrett. FOTO: Morten Berntsen

Årlig gjennomføres det cirka 800 forsøksfelt i regi av Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO. Kostnaden på denne innsatsen er anslått til cirka 32 millioner kroner. 

– Vi legger ned en betydelig innsats hvert år i forsøksarbeid. Derfor er det viktig at vi gjør denne jobben på best mulig måte. Resultatene må være så gode at vi får ut ny, anvendt kunnskap, sier Einar Strand, fagkoordinator korn i NLR. 

Et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten på feltarbeidet, er å ta i bruk ny teknologi for registrering av opplysninger og forsøksdata. Med mobiltelefoner og nettbrett kan data registreres i felt, og automatisk lastes opp til databasen. 

 

Nordisk verktøy

Forskere, rådgivere og forsøksteknikere fra både NLR og NIBIO var denne uka samlet for å kurses i bruk av dataprogram for elektronisk registrering av feltdata. Data fra forsøksfelt registreres i Nordic Field Trail System (NFTS), som er et felles, nordisk forsøkshåndteringssystem. 

– Systemet sikrer lagring og opprettholding av forsøksdata, og gir god kommunikasjon mellom forsøksansvarlig og den som utfører forsøksarbeidet, sier Pia Heltoft, forsker ved NIBIO og ansvarlig for NFTS i Norge. 

Det er Norge, Sverige og Danmark som samarbeider om dette systemet. Drift og vedlikehold utføres av Teknologisk Instiut i Danmark, og medlemslandene betaler for drift basert på årlig antall forsøksfelt. 

– I Norge har vi årlig 250 felt gjennom NFTS. Sverige har 650 felt, mens danskene har 1000, forklarer Heltfoft. 

 

Gode registreringer

Det er mange fordeler med felles datalagring. Med gode backup-rutiner, enhetlig lagring og muligheter for godt samarbeid på nordisk nivå er det mye som taler for en utstrakt bruk av Nordic Field Trail System. Allikevel vil kvaliteten på selve registreringsjobben være svært viktig. Dataene blir ikke bedre av gode systemer for håndtering. Faglig oppdatering av personellet som skal utføre forsøksarbeidet er derfor viktig. 

– Det er viktig å gjøre gode noteringer. Ha derfor alltid med deg hjelpemidler ut i felt, råder Unni Abrahamsen, forsker ved NIBIO. 

 

 

– Lur løsning

Ole Jacob Ulberg, rådgiver i NLR Innlandet, er en av kursdeltakerne som får instruksjon i bruk av Nordic Field Trail System (NFTS) på telefon og nettbrett. 

– Dette ser virkelig lurt ut. Nå kan vi gjøre registreringer i forsøksfeltet, og være sikre på at data blir formidlet til forsker med én gang. Dessuten slipper vi et system med forsøksperm og løse papirer med uforståelig håndskrift, sier Ulberg og smiler. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.