Nytt prosjekt i kampen mot hønsehirsa

13.07.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) Gerd Guren

Hønsehirse har vært et kjent og fryktet ugras i tidligdistriktene rundt Oslofjorden over lang tid, men finnes nå også i Hedmark, Agder og Rogaland. Hønsehirse er kategorisert som verdens 3. verste ugras, og er en utfordring å bekjempe. Ugraset trives best i varm jord, og i kulturer som er åpne eller har dårlig konkurranseevne. På grunn av den store formeringsevnen, spres ugraset lett. Hønsehirse er spesielt utfordrende i økologisk produksjon.

Tett bestand av hønsehirse (Foto: John Ingar Øverland) 

NLR Viken har sammen med Fylkesmannen i Vestfold arbeidet mye med hønsehirse.

> Les mer om hønsehirse hos NLR Viken

Prosjektet som er startet nå i 2017, har som mål å finne effektive integrerte tiltak mot hønsehirse i korn, grønnsaker og poteter, basert på ny kunnskap om hønsehirse i Norge.

 

Ny kunnskap om biologien til hønsehirse

Man skal utvikle modeller for å forutsi oppspiring og utvikling til norske populasjoner av hønsehirse, både i tilfeller hvor ugraset har konkurranse fra en kultur og når den får vokse fritt. En skal også utvikle modeller for å forutsi oppspiring og utvikling av hønsehirsa i kulturer med dekke av fiberduk og plast.

 

Tiltak mot hønsehirse

Prosjektet skal videreutvikle effektive kjemiske, mekaniske og termiske metoder for bekjemping av hønsehirse i korn, potet og grønnsaker. Man skal se på både tidlig og sein bekjempelse.

 

Forebyggende tiltak i korn

Det skal undersøkes om man i korn kan oppdage hønsehirse ved å gå i åkeren og koordinatfeste funn – for å se om denne kartleggingen egner seg som utgangspunkt for presisjonstiltak, og om funnene er stabile over år. Prosjektet vil også undersøke i hvor stor grad frø av hønsehirse blir spist av insekter i jorda.

 

Formidling og forsøk

NLR ved fagkoordinatorene er sterkt involvert i formidlingen av resultatene fra prosjektet. Mye av forsøksvirksomheten vil foregå i de regionale NLR-enhetene Viken, Øst og Østafjells.

> Les mer om prosjektet hos NIBIO

 

Utluking av hønsehirse oppsamlet i haug for seinere destruering. (Foto: Gerd Guren)

 

 

 

ECRUSLI

Prosjekttittel: Bekjemping av hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker/Controlling Echinochloa crus-galli in cereals, potatoes and vegetables (kortnavn: ECRUSLI)

 

Prosjektleder: Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

 

Deltakere i prosjektet: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NLR Øst, NLR Viken, NLR Østafjells og finansieringspartnere fra industri og Fylkesmannen i fylkene rundt Oslofjorden.

 

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Matfondavtale, NFR prosjektnummer: 267700) og følgende partnere: Felleskjøpet Agri, Bayer, Strand Unikorn, NORGRO, Fylkesmannen i Vestfold, Buskerud,  Telemark, Oslo og Akershus 

 

Les mer:

> Ta hønsehirsa nå! (NLR Viken)

> Hønsehirse og svartsøtvier på agendaen (NLR Viken)

> Vær på vakt mot hønsehirse i Trøndelag (NLR Trøndelag)

> Hønsehirse på Jæren (NLR Rogaland)

– Hønsehirse er verre enn floghavre! (NLR Innlandet)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.