IPV i frukt – har vi mer å gå på?

01.11.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) Sigrid Mogan

Gjeldende plantevernforskrift sier at planteproduksjonen skal være i henhold til prinsippene for integrert plantevern (IPV), eller være økologisk. I praksis betyr det at vi skal være bevisst hva vi sprøyter mot, vurdere om sprøyting er nødvendig, og velge mest mulig skånsomme midler der det er flere alternativer.

Bjørn Arild Hatteland fra NIBIO viser ulike skader på eplene.

Kunnskap og hjelpemidler til å gjøre riktige valg er viktig. Plantevernjournalen skal dokumentere gjennomført plantevern og hvilke vurderinger som er gjort for å oppfylle kravene til IPV.

Hva innebærer IPV i frukthagen? Hvordan kan vi si at kravene til IPV er fulgt? Skulle vi ha sprøytet en gang mer, eller en gang mindre?

To kurs i IPV i frukt er nylig gjennomført, ett i Hardanger og ett i Lier. Kurset er et samarbeid mellom NIBIO og NLR, finansiert med VIPS-midler. Kurset tar utgangspunkt i skade på eplene ved høsting. Skaden kan være inni eplet, i fruktskallet, eller eplene kan være deformert. Skade ved høsting kan si noe om plantevernarbeidet som er gjort.

I SMARTCROP-prosjektet følges 15 eplefelt i Hardanger og 15 felt i Oslofjord-området gjennom sesongen. Ved høsting registreres skade på eplene. Registreringene skal sammenholdes med plantevernjournalen. Vi håper å kunne se sammenheng mellom gjennomført sprøyting og skade på eplene.

En IPV-veileder for frukt skal utarbeides før sesongen 2018. IPV-arbeidet skal også følges opp med flere kurs og samlinger neste år.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.