IPV-veiledere i gulrot, agurk og tomat er lansert

29.11.2017 (Oppdatert: 29.11.2017) | Nyhet

NIBIO har lansert ytterligere tre veiledere for praktisering av integrert plantevern i ulike kulturer. Denne gangen er det er det gulrot og dyrking av agurk og tomat i veksthus som har fått sine veiledere. Veilederne er skrevet av hhv. fagkoordinator Gerd Guren i Norsk Landbruksrådgiving og rådgiver Annichen Smith Eriksen i NLR Viken, i nært samarbeid med kollegaer i NLR, NIBIO og med utvalgte dyrkere.

Forfatter av IPV-veiledning for gulrot, fagkoordinator Gerd Guren, NLR , flankert av fungerende prosjektleder i NIBIO/NLR Einar Strand. (Foto: Erling Fløistad, NIBIO)

Veilederne er ment som en hjelp til å følge IPV-prinsippene i de ulike kulturene. For gulrot er tiltakene ordnet i en logisk rekkefølge i forhold til dyrkingens gang. For agurk og tomat er veilederne organisert i forhold til de åtte prinsippene for IPV. Dette er ikke lister med absolutte krav, men skal være en hjelp og inspirasjon for og å finne alternativer til kjemisk bekjempelse.

I løpet av de tre siste årene er det lansert i alt 12 veiledere i denne serien. Du finner alle på https://www.nibio.no/tema/plantehelse/integrert-plantevern.

Det er startet opp et arbeid med fire nye veiledere som skal ferdigstilles i 2018 og ytterligere 3 skal utarbeides i 2018 forutsatt videre finansiering.

Utgivelsen av veilederne er finansiert av Landbruksdirektoratet over handlingsplanen for bærekraftig bruk av plantevernmidler.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.