Bli med i jakten på 100 klimaløsninger

28.03.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) Jan Ferstad

Mer ekstremnedbør og større værvariasjon gjør at norske bønder allerede merker konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Derfor jakter nå et samlet landbruk på 100 klimaløsninger i landbruket.

− En godt organisert næring med kort vei mellom bonde, rådgiving, forskning og landbruksbedrifter plasserer oss i tet innen innovasjon og teknologi. Vi har alle forutsetninger for å være et foregangsland innen klimasmart mat og landbruk, sier NLR-direktør Kristen Bartnes. (Foto: Therese Talmo-Rønn)

Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket har som formål å finne og dele kunnskap og erfaringer om gode klimaløsninger i landbruket. Jakten arrangeres av prosjektet «Klimasmart Landbruk» som eies av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri, Nortura og Tine.

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget og leder styringsgruppen for Klimasmart Landbruk, er optimistisk og håper at så mange som mulig vil bidra, både i og utenfor landbruksnæringen.

− Det finnes ikke en enkeltstående klimaløsning for landbruket, men et mangfold av store og små. Jeg tror mange av løsningene er der ute allerede, og at nytenkende og oppfinnsomme norske bønder og bedrifter allerede har metoder som kan tas i bruk av mange flere, sier Gimming.

 

Mange løsninger

Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket startet 27. mars og varer til oktober. Løsningene blir publisert fortløpende på www.klimasmartlandbruk.no og delt på Facebook.com/100losninger

Alle oppfordres til å sende inn bilde og en kort tekst om sin klimaløsning via Instagram med bruk av hashtag #100løsninger eller til post@klimasmartlandbruk.no.

Blant de som har bidratt hittil er rådgiver Åsmund Langeland i NLR Innlandet. Han gir gode råd om klimasmart traktorkjøring, blant annet ved å ha riktig lufttrykk i dekkene på vei og jorde.

Rett luftmengde i traktordekkene kan redusere drivstofforbruket med opp mot 15 prosent.

 

Foregangsland innenfor klimasmart landbruk og matproduksjon

Direktør i Norsk Landbruksrådgiving, Kristen Bartnes, påpeker at verden trenger mer mat produsert med mindre utslipp. Han mener norsk landbruk har alle forutsetninger for å bli et internasjonalt foregangsland innen klimasmart landbruk.

− En godt organisert næring med kort vei mellom bonde, rådgiving, forskning og landbruksbedrifter plasserer oss i tet innen innovasjon og teknologi. Vi har alle forutsetninger for å være et foregangsland innen klimasmart mat og landbruk, sier Bartnes.

 

Tradisjon for å dele kunnskap

Divisjonsdirektør for landbruk i Felleskjøpet Agri, Trond Fidje, håper at bønder og resten av landbruket hiver seg på for å få vist fram både kjente og hittil ukjente løsninger. Han viser til at det er gode tradisjoner for å dele på kunnskapen i landbruksnæringa.

− Et mer klimasmart landbruk handler om å få mest mulig ut av ressursene på gården på en bærekraftig måte. Det være seg strategier for bedre fôring, smartere gjødselspredning eller mer effektiv energibruk og traktorkjøring, sier Fidje.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.