Nasjonal løkmarkdag

12.07.2017 (Oppdatert: 12.07.2017) ,  Gerd Guren | Nyhet

Mellom 50 og 60 løkprodusenter og andre interesserte var samlet til markdag i løk, arrangert av Norsk Løkdyrkerforening på Hedmarken, 6. juli. Her besøkte de dyktige produsenter av stikkløk, sjalottløk, delikatesseløk og økologisk og konvensjonell løk. Det var også faglige foredrag om kvalitet, rykketid, løkstørrelse og høstetid, samt diskusjoner rundt utvidelse av norsk sesong for løk.

Befaring av løkåker hos Lars Erik Gundersen. (Foto: Hilde Marie Saastad)

Ny løksetter og nytt lager

Produsent Lars Erik Gundersen i Ridabu viste fram en imponerende løkåker satt med Hytech nr. 3. På deler av feltet hadde han prøvd en ny løksettemaskin fra JJ Broch gjennom H. Bjerkes Eftf., noe deltakerne fikk se resultatet av. Setteren arbeider etter vakuum-prinsippet og skal sette en og en løk. Ole Petter Aarnæs fra H. Bjerkes Eftf. viste fram maskinen.

Lars Erik Gundersen viste også fram et nytt løslager til løk under oppsetting. Han velger å satse på løslager fordi det er rasjonelt og lettvint, han anser det som den beste måten å tørke løken på samtidig som han allerede har innleggersystem for løslager.

 

Stikkløkproduksjon

Stikkløkprodusent Erik Kjøs i Løten fortalte om utfordringene med å dyrke setteløk. Såmengde, gjødsling og plantevern må tilpasses og justeres. Rykkinga foregår for hånd på nett mens opptaket skjer maskinelt. Kunnskapen om denne produksjonen er høy i Norge, ikke minst rundt varmelagringa som gjennomføres vinterstid for at stikkløken skal danne nok vegetative blad i matproduksjonsåret, og for ikke å gå i stokk. 

Det er totalt 8 (-9) stikkløkprodusenter som produserer stikkløk til den norske matløkproduksjonen. Dette miljøet er samlet i Mjøsregionen.

 

Dyrking av sjalottløk

Hos Niels Henrik Landfald fikk deltakerne se et pakkeri for hvitløk, sjalottløk og delikatesseløk. Her pakkes disse løktypene året rundt, og det importeres utenom norsk sesong. Sesongen for norsk sjalottløk er fra august til juni påfølgende år.

Landfald dyrker selv sjalottløk, og viste fram en sjalottløkåker snart klar for rykking. Han forklarte at sjalottløk er mindre nitrogenkrevende enn vanlig matløk. Ønsket størrelse for norsk sjalottløk er 43 mm.

 

Økologisk løkproduksjon

Siste besøk var hos Nils Olve Gillund, som dyrker økologisk løk på 120 dekar. Arne Gillund fortalte om produksjonen, alt fra setting, ugraskamp (flamming, radrensing og luking), gjødsling, bruk og utprøving av plantestyrkende middel, høsting m.m.

Åkeren var på et stadium hvor Gillund mente at radrensing burde avsluttes (kan skade). Luking kunne imidlertid fortsette til midt i juli. Før rykking brennes løkgraset og eventuelt ugras ned med flamming. Deltakerne var imponert over åkerens tilstand.

I bussen på vei mellom produsentbesøkene øste Arne Gillund fra NORGRO av sin erfaring og kunnskap om jordforhold og den geologiske opprinnelse av jorda på Hedmarken, grønnsaksdyrking generelt i distriktet og utviklingen fram til i dag, produsenter og gårder som ble passert osv.

 

Fagforedrag

På kvelden var deltakerne samlet innendørs på Atlungstad Brenneri hvor Arne Gillund gjennom et fagforedrag minnet deltakerne på aktuelle forhold de må ta hensyn til rundt rykketid, liggetid og innkjøring for å oppnå god kvalitet.  Han poengterte at tidspunkt for rykking er den faktor som betyr absolutt mest for kvaliteten.

Rådgiver Torgeir Tajet fra NLR Viken informerte om et verktøy i form av et regneark for å vurdere rykketid i forhold til løkstørrelse, i tillegg til å fortelle om arbeidet NLR og andre har gjort og skal gjøre videre i forbindelse med porøsitet i rødløk.

 

Utvidelse av norsk sesong for løk formålstjenlig?

Siste programpost var diskusjon rundt temaet om utvidelse av norsk sesong for løk er formålstjenlig. Olav Brataas, sentralt kulturansvarlig for løk i Gartnerhallen, og Odd Hveem fra Norgrønt innledet.  Styreleder Ole Davidsen i Norsk Løkdyrkerforening styrte diskusjonen videre. Innspillene og diskusjonen gikk på om det skal planlegges norsk løk ut mai, ut juni eller helt fram til ny norsk løk er på markedet 1. august.

Dagen ble avsluttet med akevittsmaking og middag på Atlungstad Brenneri.

 

Flere bilder fra nasjonal løkmarkdag

Klikk på bildene for å bla i albumet (Foto: Hilde Marie Saastad, Tonje Aspeslåen og Trond Kristoffersen) 

Nils Henrik Landfald viser innlagringssystemet for sjalottløk. (Foto: Hilde Marie Saastad)

 

 

 

 

Firmaene som støttet dagen økonomisk:

BAMA, LOG, Bjerknes Maskinforretning, H. Bjerkes Eftf., Felleskjøpet Agri, Peterson Packaging AS, NORGESFOR, Strand UnikornFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.