Bonde hjelper bonde: Bli med i mentorordning for unge bønder

02.11.2017 (Oppdatert: 14.11.2018) | Nyhet

Vi inviterer til prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder, Oppland og Hedmark. Søknadsfrist er 13. desember.

Kjell Ivar Bergehagen er mentor for Agnete Fauskerud. Han har 35 års erfaring med sau, og deler gjerne sin kunnskap. Begge er veldig fornøyd med opplegget for mentorordningen. Nå kan du søke om å få bli med i 2018. (Foto: Morten Berntsen)

Mentorordningen Bonde hjelper bonde innebærer at du som er ung bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta. Mentor har erfaring innenfor tradisjonelt landbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Er du ung bonde under 35 år som er ny i din produksjon, eller skal gjøre store endringer i driften, kan du søke.

 

Opplæring regionalt

Mentorparene får opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor før de setter i gang. Dere blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, unge bønder og regionkontakter i NLR møtes vinteren 2018.

Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar 8000 kroner for arbeidet etter gjennomføring.

Mentorordningen er finansiert med midler fra Jordbruksavtalen og er utviklet i tett dialog mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NLR. Innovasjon Norge er involvert på regionnivå.

 

Gode tilbakemeldinger

Mentorordningen startet for ett år siden og mange av de som har vært med dette året melder tilbake om godt utbytte.  

Prøveprosjektet omfatter Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder, Oppland og Hedmark. Hører du hjemme her kan du søke om å bli med som ung bonde, mentor eller par.

Søknadsfrist er 13. desember.

Søknadsskjema

 

Les mer: 

Lærer mer om ullen lidenskap (Grønt i fokus)

Bonde hjelper bonde i mentorordning (Nationen)

Vil du bli med i mentorordninga i landbruket? (Landbruks- og matdepartementet)

Mangler du kårkall? Søk om mentor (Norsk Landbruk)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.